ASOCEX

 • Cámara de Comptos de Navarra
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón

Informes OCEX


 • Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegi
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón
 

Sindicatura de Comptes de Catalunya

 

Al día de hoy tenemos a su disposición:

5744

Informes de Fiscalización

FILTRAR POR:

OCEX

Idioma

Año

Tipo

Total Informes: 844

14/2020: Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

13/2020: Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

12/2020: Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

11/2020: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018     

10/2020: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

9/2020: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017     

8/2020: Hospital Clínic de Barcelona. Resolució 747/XI del Parlament

7/2020: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Exercici 2017

6/2020: Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018     

5/2020: Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018     

4/2020: Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017     

3/2020: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017     

2/2020: Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018     

1/2020: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017     

23/2019: Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017     

22/2019: Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017     

21/2019: Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016     

20/2019: Universitat Autònoma de Barcelona, entitats participades, exercici 2017     

19/2019: Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019     

18/2019: Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017     

17/2019: Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017     

16/2019: Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016     

15/2019: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016     

14/2019: Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016     

13/2019: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017     

12/2019: Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016     

11/2019: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017     

10/2019: Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016     

9/2019: Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2016     

8/2019: Agència Catalana de Turisme. Exercici 2017     

7/2019: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2017     

6/2019: Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016     

5/2019: Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014     

4/2019: Institut Català de la Salut. Exercici 2015     

3/2019: Consell Català de l'Esport. Exercici 2016     

2/2019: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017     

1/2019: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016     

32/2018: Ajuntament de Barcelona. Modificacions pressupostàries, exercici 2016     

31/2018: Ajuntament del Vendrell. Liquidació del pressupost, exercici 2017     

30/2018: Acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals. Exercicis 2014 i 2015     

29/2018: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2016     

28/2018: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Producció de programes, exercici 2016     

27/2018: Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2017     

26/2018: Ajuntament de Lleida. Despeses i contractació administrativa, exercici 2015     

25/2018: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016     

24/2018: Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua. Exercici 2016     

23/2018: Sistema de governança de l'Institut Català de Finances. Exercicis 2011-2016     

22/2018: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Exercicis 2012-2015     

21/2018: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Despeses de personal, exercici 2016     

20/2018: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Despeses de personal, exercici 2016     

19/2018: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Despeses de personal, exercici 2015     

18/2018: Gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2011-2014     

17/2018: Reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010-2016     

16/2018: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Exercici 2016     

15/2018: SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA. Exercici 2016     

14/2018: Laboratori de Referència de Catalunya, SA. Exercici 2016     

13/2018: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2016     

12/2018: Institut Metropolità del Taxi. Exercici 2016     

11/2018: Places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya. Curs 2015-2016     

10/2018: Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. Exercici 2015     

9/2018: Agència de Residus de Catalunya. Exercici 2015     

8/2018: Ajuntament de Cànoves i Samalús. Romanent de tresoreria, exercici 2016     

7/2018: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Subvencions, exercicis 2015 i 2016     

6/2018: Ajuntament de Tarragona. Contractació administrativa, exercici 2016     

5/2018: Oficina Antifrau de Catalunya. Exercici 2015     

4/2018: Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2014     

3/2018: Ajuntament de Mollet del Vallès. Comptabilització d'ingressos per transferències, exercici 2015     

2/2018: Fundació del Gran Teatre del Liceu. Exercici finalitzat el 31 d'agost del 2015     

1/2018: Ajuntament del Masnou. Exercici 2014     

27/2017: Ajuntament de Mont-roig del Camp. Endeutament, exercici 2015     

26/2017: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2014     

25/2017: Consorci de l'Institut Ramon Llull. Exercici 2015     

24/2017: Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya. Indemnitzacions derivades de les obres de la carretera local LV-9042, exercici 2015     

23/2017: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2012-2015     

22/2017: Departament d'Ensenyament. Subvencions i altres ajuts, exercici 2015     

21/2017: Agència de l'Habitatge de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013     

20/2017: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna). Exercici 2014     

19/2017: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Romanent de tresoreria, exercici 2015     

18/2017: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Exercicis 2011-2014     

17/2017: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2015     

16/2017: Institut Català d'Oncologia. Exercicis 2011-2014     

15/2017: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2015     

14/2017: Consell Comarcal del Pla de l'Estany. Exercici 2013     

13/2017: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya. Exercicis 2014 i 2015     

12/2017: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Despeses per transferències, exercici 2015     

11/2017: Diputacions de Catalunya. Despeses de personal, exercici 2013     

10/2017: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2013 i 2014     

9/2017: Centre d'Alt Rendiment Esportiu. Exercici 2015     

8/2017: Institut Català del Sòl. Exercicis 2010-2013     

7/2017: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2011-2014     

6/2017: Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Exercici 2014     

5/2017: Institut Català de Finances. Exercici 2011     

4/2017: Gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Exercici 2013     

3/2017: Universitat de Barcelona. Exercicis 2011-2014     

2/2017: Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes. Exercici 2015     

1/2017: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2014 i 2015     

35/2016: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercicis 2014 i 2015     

34/2016: Ajuntament de Mollerussa. Cost efectiu dels serveis, exercici 2014     

33/2016: Ajuntament de Montgat. Despeses sense consignació pressupostària, exercici 2014     

32/2016: XALOC, organisme autònom de la Diputació de Girona. Exercici 2013     

31/2016: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Exercici 2013     

30/2016: Encàrrecs de gestió. Exercici 2013     

29/2016: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 21/X del Parlament     

28/2016: Consorci Sanitari de Terrassa. Resolució 508/X del Parlament     

27/2016: Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya de l'any 2016     

26/2016: Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Exercici 2014     

25/2016: Professorat associat de les universitats públiques de Catalunya. Curs 2013-2014     

24/2016: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2014     

23/2016: Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució 281/IX del Parlament. Volum 1: Introducció i Consell Comarcal del Barcelonès     

23/2016: Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució 281/IX del Parlament. Volum 2: Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA)     

23/2016: Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució 281/IX del Parlament. Volum 3: Regesa Aparcaments i Serveis, SA     

23/2016: Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució 281/IX del Parlament. Volum 4: Marina Badalona, SA     

23/2016: Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució 281/IX del Parlament. Volum 5: Fundació Pisos de Lloguer     

23/2016: Grup Consell Comarcal del Barcelonès. Resolució 281/IX del Parlament. Volum 6: Tràmit d'al·legacions     

22/2016: Ajuntament d'Alcarràs. Desviacions de finançament afectat, exercici 2014     

21/2016: Ajuntament de Castelldefels. Contractació administrativa, exercici 2013     

20/2016: Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ). Exercicis 2012 i 2013     

19/2016: Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2015     

18/2016: Programa 211, Administració de justícia i Ministeri Fiscal. Exercici 2012     

17/2016: Campus Diagonal-Besòs. Exercicis 2008-2014     

16/2016: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Capítols 1 i 2 de despeses, exercici 2014     

15/2016: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2012, 2013 i 2014     

14/2016: Consell Comarcal del Vallès Occidental i consorcis en què participa. Exercici 2013     

13/2016: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Compte general, exercici 2013     

12/2016: Equipaments i Edificis de Catalunya, SA. Exercici 2011     

11/2016: Agència Catalana de l'Aigua. Exercicis 2011, 2012 i 2013     

10/2016: Autoritat Catalana de la Competència. Exercici 2014     

9/2016: Despeses dels ajuntaments executades sense crèdit pressupostari. Exercici 2013     

8/2016: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 236/X del Parlament     

7/2016: Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Exercici 2013     

6/2016: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2014     

5/2016: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Exercici 2014     

4/2016: Programa 222, Trànsit i seguretat viària. Exercici 2012

3/2016: Universitat de Girona. Despeses de personal, exercici 2013     

2/2016: Consorci de Comunicació Local i ens dependents. Exercici 2012     

1/2016: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Exercicis 2010, 2011 i 2012     

33/2015: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2011 i 2012     

32/2015: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Resolució 234/X del Parlament     

31/2015: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA). Exercici 2011     

30/2015: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA). Exercici 2010     

29/2015: Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2015     

28/2015: Hospital Comarcal del Baix Llobregat. Resolució 938/X del Parlament     

27/2015: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. Exercici 2012     

26/2015: Intracatalònia, SA. Exercici 2013     

25/2015: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Contractació administrativa, exercici 2013     

24/2015: Ajuntament de Balaguer. Compte general, exercici 2012     

23/2015: Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Exercici 2013     

22/2015: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2013     

21/2015: Institut Català de les Empreses Culturals. Aportacions reintegrables i subvencions, exercicis 2012 i 2013     

20/2015: Programa 661, Emprenedoria i foment empresarial. Exercici 2012     

19/2015: Partits polítics amb representació parlamentària. Despeses de personal, exercici 2012     

18/2015: Control intern en municipis de més de 100.000 habitants     

17/2015: Universitat Autònoma de Barcelona. Exercicis 2010, 2011 i 2012     

16/2015: Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercicis 2010-2013     

15/2015: Institut Català de les Dones. Exercici 2012     

14/2015: Aigües Ter Llobregat. Exercicis 2010 i 2011     

13/2015: Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf. Exercici 2012     

12/2015: Departament d'Interior. Contractació administrativa, exercici 2013     

11/2015: Institut de Diagnòstic per la Imatge. Exercici 2013     

10/2015: Entitats municipals descentralitzades del municipi de les Valls de Valira. Romanent de tresoreria, exercici 2012     

9/2015: Aportacions de capital públic a Spanair, SA. Resolució 232/X del Parlament     

8/2015: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2012 i 2013     

7/2015: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Exercici 2011     

6/2015: Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Exercici 2013     

5/2015: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2013     

4/2015: Servei d'Ocupació de Catalunya. Resolució 637/IX del Parlament     

3/2015: Consorci Escola Industrial de Barcelona. Exercici 2013     

2/2015: Memòria dels comptes generals dels municipis. Exercici 2012     

1/2015: Departament d'Ensenyament. Institut Obert de Catalunya, exercici 2011     

34/2014: Ajuntament de Creixell. Resolució 65/X del Parlament     

33/2014: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercici 2013     

32/2014: Anàlisi de l'evolució de l'endeutament financer de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2008-2012     

31/2014: Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU. Exercicis 2010 i 2011     

30/2014: Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012     

29/2014: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012     

28/2014: Departament d'Ensenyament. Gestió econòmica del Complex Educatiu de Tarragona, exercici 2011     

27/2014: Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Resolució 636/IX del Parlament     

26/2014: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Exercici 2012     

25/2014: Departament d'Ensenyament. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2011     

24/2014: Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries. Exercicis 2010 i 2011     

23/2014: Departament de Cultura. Publicitat de les subvencions concedides, exercicis 2012 i 2013     

22/2014: Consorci Sanitari Integral. Exercicis 2009, 2010 i 2011     

21/2014: Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 en municipis de més de 100.000 habitants     

20/2014: Saldos de dubtós cobrament corresponents al 31 de desembre del 2011 en municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants     

19/2014: Instruccions de contractació d'entitats de la Universitat de Barcelona. Exercici 2014     

18/2014: Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2010, 2011 i 2012     

17/2014: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Exercici 2012     

16/2014: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercici 2012     

15/2014: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2012     

14/2014: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2010, 2011 i 2012     

13/2014: Aigües de Blanes, SA. Comptes anuals, exercici 2011     

12/2014: Institut Català d'Oncologia. Exercicis 2009 i 2010     

11/2014: Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, SA. Resolució 9/IX del Parlament     

10/2014: Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004. Resolució 9/IX del Parlament     

9/2014: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2010 i 2011     

8/2014: Empresa d'Aigües i Serveis de Cervera i la Segarra, SL. Comptes anuals, exercici 2011     

7/2014: Subvencions nominatives previstes en els articles 48 i 78 del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011     

6/2014: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2012     

5/2014: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2010     

4/2014: Indicadors financers i pressupostaris dels municipis. Exercicis 2010 i 2011     

3/2014: Grup Barcelona de Serveis Municipals. Comptes anuals consolidats, exercici 2011     

2/2014: Valls Infraestructures, Aparcaments i Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2011     

37/2013: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011     

36/2013: Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA. Comptes anuals, exercici 2010     

35/2013: Centre d'Estudis d'Opinió. Exercici 2012     

1/2014: Consorci d'Educació de Barcelona. Exercici 2012     

34/2013: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exercici 2011     

33/2013: Institut del Teatre. Exercici 2010     

32/2013: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercici 2012     

31/2013: Consell de Garanties Estatutàries. Exercici 2012     

30/2013: Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2012     

29/2013: Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes de l'exercici 2010     

28/2013: Programa 314, Atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social i Família. Exercici 2011     

27/2013: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 2009 i 2010     

26/2013: Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta. Exercici 2009     

25/2013: Biblioteca de Catalunya. Exercici 2011     

24/2013: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2011     

23/2013: Consorci Sanitari de Terrassa. Exercicis 2009 i 2010     

22/2013: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 2011     

21/2013: Consell Català de l'Esport. Exercici 2010     

20/2013: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2008-2011     

19/2013: Instruccions de contractació d'entitats de la Universitat Politècnica de Catalunya. Exercici 2013     

18/2013: Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona. Exercici 2009     

17/2013: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2010 i 2011     

16/2013: Ajuntament de Badalona. Romanent de tresoreria, exercici 2009     

15/2013: Viladecans Renovació Urbana, SL. Comptes anuals, exercici 2010     

14/2013: Viladecans Qualitat, SL. Comptes anuals, exercici 2010     

13/2013: Centres de recerca de Catalunya. Comptes anuals, exercici 2011     

12/2013: Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercici 2011     

11/2013: Control intern en municipis d'entre 20.000 i 100.000 habitants     

10/2013: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2011     

9/2013: Universitat de Barcelona. Exercicis 2008, 2009 i 2010     

8/2013: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2010     

7/2013: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2008, 2009 i 2010     

6/2013: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Exercicis 2009 i 2010     

5/2013: Teatre Nacional de Catalunya, SA. Compte de pèrdues i guanys, exercicis 2010 i 2011     

4/2013: Agència Catalana de la Joventut. Exercici 2010     

3/2013: Consorci d'Educació de Barcelona. Exercicis 2010 i 2011     

2/2013: Institut Català de Finances. Exercicis 2009 i 2010     

1/2013: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2010     

39/2012: Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercici 2009     

38/2012: Control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010     

37/2012: Consell Comarcal del Baix Llobregat. Romanent de tresoreria, exercici 2009     

36/2012: Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Exercici 2008     

35/2012: Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercicis 2010 i 2011     

34/2012: Serveis Municipals de Montseny, SL de l'Ajuntament de Montseny. Comptes anuals, exercici 2010     

33/2012: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Exercici 2009     

32/2012: Institut d'Alta Tecnologia PRBB - Fundació Privada. Exercicis 2006-2010     

31/2012: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2009     

30/2012: Departament de la Presidència. Concepte pressupostari 227, Treballs per altres empreses, exercici 2010     

29/2012: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Exercici 2011     

28/2012: Diputacions de Catalunya. Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre, exercici 2008     

27/2012: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2007. Resolució 113/IX del Parlament de Catalunya     

26/2012: Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA). Exercicis 2008 i 2009     

25/2012: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA. Exercicis 2009 i 2010     

24/2012: ICF Equipaments, SAU. Exercici 2008     

23/2012: Departament de Cultura. Publicitat de les subvencions concedides, exercicis 2010 i 2011     

22/2012: Gestolvan, SL de l'Ajuntament d'Olvan. Comptes anuals     

21/2012: Universitat Rovira i Virgili. Despeses de personal, exercici 2010     

20/2012: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès. Requalificacions urbanístiques de la finca Els Avellaners de Can Plandolit i les possibles compensacions econòmiques que van comportar     

19/2012: Departament d'Educació. Contractació administrativa, exercici 2010     

18/2012: Consorci per a la Normalització Lingüística. Personal i saldos amb ens consorciats, exercici 2010     

17/2012: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Exercici 2009     

16/2012: Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes 2007-2010     

15/2012: Ajuntament de Cabrils. Aspectes puntuals, exercicis 2004 i 2005     

14/2012: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Tutela financera, exercici 2008     

13/2012: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2010     

12/2012: Subvencions rebudes per les organitzacions sindicals de Catalunya. Exercici 2009     

11/2012: Agència Tributària de Catalunya. Exercici 2010     

10/2012: Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2011     

9/2012: Ajuntament de Riells i Viabrea. Aspectes puntuals, exercicis 2002-2005     

8/2012: Eleccions a les cambres agràries de l'any 2011     

7/2012: Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2010     

6/2012: Ajuntament del Prat de Llobregat. Tutela financera, exercici 2008     

5/2012: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Contractació administrativa, exercici 2010     

4/2012: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2009 - Volum 1     

3/2012: Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Exercici 2010     

2/2012: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Exercici 2010     

1/2012: Universitat Autònoma de Barcelona. Exercicis 2007, 2008 i 2009     

30/2011: Inversions en equipaments de salut. Pla 2004-2012     

29/2011: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Capítol 4 de despeses, exercicis 2008 i 2009     

28/2011: Consell Comarcal del Baix Camp. Exercici 2008     

27/2011: Programa 131, Participació ciutadana i qualitat democràtica. Exercici 2009     

26/2011: Ajuntament de Borredà. Aspectes puntuals, exercicis 2008 i 2009     

25/2011: Consell Comarcal del Segrià. Exercici 2008     

24/2011: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2008 i 2009     

23/2011: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Exercici 2008     

22/2011: Fundació Politècnica de Catalunya. Exercici finalitzat el 31 d'agost del 2009     

21/2011: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2009     

20/2011: Universitat de Lleida. Despeses de personal, exercici 2009     

19/2011: Compliment del retiment dels comptes de les entitats de l'àmbit sanitari públic. Exercici 2009     

18/2011: Entitat Metropolitana del Transport (EMT). Exercici 2008     

17/2011: Compliment de l'article 35 de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2010     

16/2011: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2008 i 2009     

15/2011: Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Tutela financera, exercici 2007     

14/2011: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Seguiment d'observacions i recomanacions dels informes 13/2006 i 20/2006     

13/2011: Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Exercicis 2007, 2008 i 2009     

12/2011: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Exercicis 2007, 2008 i 2009     

11/2011: Despeses de farmàcia (receptes mèdiques). Exercici 2008     

10/2011: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2007-2009     

9/2011: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Actuacions per a la millora dels ecosistemes aquàtics i fluvials, exercicis 2006-2009     

8/2011: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Exercici 2007     

7/2011: Diputacions de Catalunya. Àrees de tresoreria i endeutament, exercici 2008     

6/2011: Ajuntament de Dosrius. Aspectes puntuals, exercicis 2004 i 2005     

5/2011: Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2007, 2008 i 2009     

4/2011: Fundació Centre de Documentació Política. Exercici 2009     

3/2011: Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà. Exercici 2008     

2/2011: Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Aspectes puntuals, exercicis 2001-2006     

1/2011: Ajuntament de Caldes d'Estrac. Aspectes puntuals, exercici 2004     

41/2010: Acompliment de recomanacions. Informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008     

40/2010: Ajuntament de Cunit. Romanent de tresoreria, exercicis 2006 i 2007     

39/2010: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT). Exercici 2006     

38/2010: Consell Comarcal del Montsià. Exercici 2008     

37/2010: Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid. Exercicis 2008 i 2009     

36/2010: Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Exercici 2009     

35/2010: Departament d'Educació. Gestió dels concerts educatius, curs 2008-2009     

34/2010: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2008. Volum 1: Introducció. Conclusions. Estats consolidats. Administració general. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social     

33/2010: Ajuntament de Seva. Aspectes puntuals     

32/2010: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2007     

31/2010: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2006 i 2007     

30/2010: Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell. Exercici 2007     

29/2010: Fundació Residència - Centre de Dia Bisaura. Aspectes puntuals de l'1 de gener del 2005 al 31 de juliol del 2006     

28/2010: Contractació del Departament d'Acció Social i Ciutadania. Exercici 2007     

27/2010: Ajuntament de Tossa de Mar. Aspectes puntuals, exercici 2006     

26/2010: Ajuntament de Riudellots de la Selva. Aspectes puntuals, exercicis 2000-2006     

25/2010: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2008     

24/2010: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2008     

23/2010: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Aspectes puntuals     

22/2010: Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa. Exercici 2007     

21/2010: Aran Salut, Servicis Assistenciaus Integrats, SL. Exercici 2007     

20/2010: Transpòrt e Emergéncies Sanitàries Val d'Aran, SL. Exercici 2007     

19/2010: Programa 213, Serveis penitenciaris. Exercici 2008     

18/2010: Ajuntament de Reus. Romanent de tresoreria, exercici 2005     

17/2010: Ajuntament de Creixell. Aspectes puntuals     

16/2010: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2006     

15/2010: Entitat Autònoma de Difusió Cultural. Capítol 4 de despeses. Exercicis 2007 i 2008     

14/2010: Universitat de Barcelona. Exercicis 2006 i 2007     

13/2010: Mancomunitat intermunicipal Serveis Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans. Exercici 2008     

12/2010: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Subvencions, exercici 2006     

11/2010: Servei Aranès de la Salut. Exercici 2007     

10/2010: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2007     

9/2010: Ajuntament de Gavà. Aspectes puntuals, exercici 2007     

8/2010: Fons Social Europeu. Exercicis 1990-2001. Resolució 113/VIII     

7/2010: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2006 i 2007     

6/2010: Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per a altres ens públics i el seu finançament. Exercici 2006     

5/2010: Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida. Exercici 2007     

4/2010: Ajuntament de Breda. Aspectes puntuals, exercici 2005     

3/2010: Universitat Pompeu Fabra. Contractació administrativa, exercicis 2004-2007     

2/2010: Consorci Sanitari de l'Anoia. Exercici 2007     

1/2010: Universitat de Girona. Contractació administrativa, exercicis 2004-2007     

38/2009: Compliment del retiment dels comptes de les entitats de l'àmbit sanitari públic. Exercici 2008     

37/2009: Institut Català del Crèdit Agrari. Activitat creditícia, exercicis 2007 i 2008     

36/2009: Programa 223, Prevenció, extinció d'incendis i salvaments. Exercici 2008     

35/2009: Consell Comarcal del Vallès Oriental. Exercici 2007     

34/2009: Consell Comarcal del Bages. Exercici 2007     

33/2009: Acompliment de recomanacions. Informes 10/2005, 18/2005, 2/2006, 16/2006, 1/2007, 6/2007, 10/2007 i 13/2007     

32/2009: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2007. Volum 1: Introducció. Conclusions. Estats consolidats. Administració general. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social     

31/2009: Patronat Intercomarcal de Turisme "Terres de Lleida". Exercici 2007     

30/2009: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2006     

29/2009: Consorci Sanitari Integral. Exercici 2007     

28/2009: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2006     

27/2009: Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya. Exercici 2007     

26/2009: Fundació Privada Parc Científic de Barcelona. Exercici 2007     

25/2009: Acord de transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament dels partits polítics. Exercicis 2003-2006     

24/2009: Procediments d'elaboració i consolidació del Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2006     

23/2009: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Exercici 2007     

22/2009: Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa. Exercici 2006     

21/2009: Ajuntament del Vilosell. Aspectes puntuals dels exercicis 2000-2005     

20/2009: Despesa en adquisició i implantació de pròtesis quirúrgiques. Exercici 2007     

19/2009: Contractes de consultoria i assistència i de serveis dels departaments de caire administratiu. Exercici 2006     

18/2009: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Exercici 2006     

17/2009: Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Exercici 2007     

16/2009: Programa 424, Serveis complementaris a l'educació, del Departament d'Educació. Exercici 2007     

15/2009: Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès - Ripollet - Montcada i Reixac. Exercici 2007     

14/2009: Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Impost sobre activitats econòmiques, exercici 2006     

13/2009: Contractació de serveis externs en hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya (XHUP). Exercici 2006     

12/2009: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2005     

11/2009: Televisió de Catalunya, SA. Exercicis 2005 i 2006     

10/2009: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 2005 i 2006     

9/2009: Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 2005 i 2006     

8/2009: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Exercici 2007     

7/2009: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Exercicis 2006 i 2007     

6/2009: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2005     

5/2009: Ajuntament de Roses. Personal i Romanent de tresoreria. Exercici 2005     

4/2009: Xarxa Audiovisual Local (XAL), entitat pública empresarial local de la Diputació de Barcelona. Exercici 2005     

3/2009: Impost sobre successions i donacions. Exercici 2007     

2/2009: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2006 i 2007     

1/2009: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2004     

30/2008: Grup Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Exercici 2006     

29/2008: Entitat Autònoma Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (EAOBC). Exercici 2006     

28/2008: Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Exercici 2006     

27/2008: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2006. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social     

26/2008: Compliment del retiment dels comptes de les entitats de l'àmbit sanitari públic. Exercici 2007     

25/2008: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2004     

24/2008: Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona. Exercici 2006     

23/2008: Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA. Exercicis 2001-2004     

22/2008: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercici 2006     

21/2008: Universitat Autònoma de Barcelona. Exercicis 2004, 2005 i 2006     

20/2008: Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Exercicis 2003 i 2004     

19/2008: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2005     

18/2008: Programa 221, Seguretat ciutadana. Exercici 2006     

17/2008: Consell Comarcal de l'Urgell. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2006     

16/2008: Subvencions per al finançament del torn d'ofici, de l'assistència jurídica gratuïta i del servei d'orientació jurídica. Exercici 2006     

15/2008: Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, exercici 2005     

14/2008: Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2006     

13/2008: Finançament del sistema sanitari. Fons específics i altres recursos. Exercicis 2002-2006     

12/2008: Direcció General d'Habitatge. Pressupost, subvencions i ajuts. Exercici 2005     

11/2008: Comptabilitat i subvencions electorals de les eleccions a cambres agràries del 25 de febrer de 2007     

10/2008: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 2004 i 2005     

9/2008: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2005. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social     

8/2008: Universitat de Barcelona. Exercicis 2004 i 2005     

7/2008: Servei Català de Trànsit. Exercici 2006     

6/2008: Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge. Exercici 2004     

5/2008: Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2007     

4/2008: Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Exercici 2006     

3/2008: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Contractació de serveis auxiliars i complementaris. Exercici 2006     

2/2008: Participacions en empreses adscrites al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2005     

27/2007: Consell Comarcal del Maresme. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005     

1/2008: Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Exercici 2005     

26/2007: Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003     

25/2007: Institut Català de Finances (ICF). Exercicis 2002 i 2003     

24/2007: Institut Català de Finances Holding, SAU. Exercici 2005     

23/2007: Residències assistides per a la gent gran. Exercici 2004     

22/2007: Contractacions i despeses amb el grup Indra. Exercicis 1996-2002. Ampliació de l'informe 21/2004     

21/2007: Proves de radiodiagnòstic sol·licitades pels centres de l'Institut Català de la Salut. Exercici 2005     

20/2007: Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercici 2004     

19/2007: Catalunya Ràdio, SRG, SA. Exercici 2004     

18/2007: Televisió de Catalunya, SA. Exercici 2004     

17/2007: Logaritme, Serveis Logístics, AIE. Exercici 2005     

16/2007: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005     

15/2007: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercici 2004     

14/2007: Institut Català del Sòl (INCASOL). Avaluació dels procediments interns en l'àrea d'existències. Exercici 2004     

13/2007: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2005     

12/2007: Subvencions rebudes per les fundacions vinculades a les formacions polítiques catalanes amb representació parlamentària. Exercici 2004     

11/2007: Empresa Municipal de Serveis Comunitaris, SA de l'Ajuntament de Lleida. Exercicis 1999-2003     

10/2007: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Exercici 2005     

9/2007: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2004 i 2005     

8/2007: BASE - Gestió d’Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona. Exercici 2004     

7/2007: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Exercici 2003     

6/2007: Consell Català de l'Esport. Exercici 2003     

5/2007: Fons Social Europeu. Exercicis 1990-2001     

4/2007: Diputació de Girona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003     

3/2007: Consell Comarcal del Ripollès. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005     

2/2007: Transferències corrents del Departament de Cultura. Exercici 2004     

1/2007: Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2005     

27/2006: Hotels d'entitats del Departament de Benestar i Família. Exercici 2004     

26/2006: Consell Comarcal del Gironès. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003     

25/2006: Ajuntament de Cabrera d'Igualada. Exercicis 2002 i 2003     

24/2006: Universitat de Girona. Exercici 2003     

23/2006: Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2003     

22/2006: Despeses en assistència hospitalària amb mitjans aliens. Exercici 2003     

21/2006: Universitat de Lleida. Exercici 2003     

20/2006: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2004     

19/2006: Ajuntament de Calafell. Exercici 2004     

18/2006: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2003     

17/2006: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercicis 2001 i 2002     

16/2006: Institut d'Estadística de Catalunya. Exercici 2004     

15/2006: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2004     

14/2006: Universitat Rovira i Virgili. Exercici 2003     

13/2006: Agencia Catalana del Agua (ACA). Ejercicio 2003     

12/2006: Universitat Pompeu Fabra. Exercici 2003     

11/2006: Diputació de Barcelona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003     

10/2006: Diputació de Tarragona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003     

9/2006: Consell Comarcal de la Terra Alta. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003     

8/2006: Consell Comarcal del Baix Empordà. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003     

7/2006: Ajuntament de Cercs i ens dependents. Exercicis 1998-2002     

6/2006: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2003     

5/2006: Subvencions, contractació i convenis de l'Institut Català de la Dona. Exercici 2004     

4/2006: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2003     

3/2006: Ingressos per taxes del Departament de Salut. Exercicis 2002-2004     

2/2006: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Objectius i indicadors. Exercici 2004     

1/2006: Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 2003     

21/2005: Ajuntament de Barcelona. Exercici 2003     

20/2005: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003     

19/2005: Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 16 de novembre de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals     

27/2004: Institut Català de Finances Holding, SA. Exercicis 2002 i 2003     

18/2005: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Sistemes i procediments. Exercici 2004     

17/2005: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercici 2003     

26/2004: Universitat de Barcelona. Exercicis 2000 i 2001     

16/2005: Universitat de Barcelona. Exercici 2003     

25/2004: Compte d'operacions de la tresoreria de l'Administració General de la Generalitat. Exercici 2002     

15/2005: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona     

14/2005: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Exercici 2003     

13/2005: Subvencions a la integració sociolaboral, del Departament de Benestar i Família. Exercici 2003     

12/2005: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2003     

11/2005: Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercicis 2001 i 2002     

10/2005: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003     

9/2005: Eleccions a cambres agràries celebrades l'1 de desembre de 2002. Subvencions per a despeses electorals     

8/2005: Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003     

7/2005: Eleccions al Consell General d'Aran de 25 de maig de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals     

6/2005: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercicis 2001 i 2002     

5/2005: Ajuntament de Riudecols. Exercici 2002     

4/2005: Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 2002 i 2003     

3/2005: Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA). Exercici 2003     

2/2005: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004     

1/2005: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2004. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials     

24/2004: Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2001     

23/2004: Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Contractació. Exercicis 1997-2001     

22/2004: Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1998-2002     

21/2004: Contractacions i despeses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i organismes autònoms i per les administracions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, Indra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002     

20/2004: Ajuntament de Castellvell del Camp. Exercici 2002     

19/2004: Subdirecció General de Riscos i Assegurances. Fiscalització d'eficàcia. Exercici 2003     

27/2002-C: Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2001     

18/2004: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Exercici 2002     

26/2002-A: Fundació Bosch i Gimpera. Exercici 2000     

17/2004: Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercicis 1993-2001     

25/2002-B/E: Contractes subscrits per l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, i pels instituts, patronats i fundacions dependents d'aquests, amb les empreses del grup MOVILMA. Exercicis 1986-1996     

16/2004: Consell Català de l'Esport. Exercici 2002     

24/2002-E: Institut Català del Consum. Exercici 2001     

15/2004: Ajuntament de Bigues i Riells. Exercici 2001     

23/2002-A: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercicis 1999 i 2000     

14/2004: Diputació de Barcelona. Exercici 1999     

22/2002-D: Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1999     

21/2002-B: Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 2000     

20/2002-SM: Consorci del Palau de la Música Catalana. Exercici 2000     

19/2002-D: Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA). Exercici 2000     

18/2002-E: Servei Català de Trànsit. Exercici 2000     

17/2002-SM: Indicadors per a avaluar l'economia, l'eficiència i l'eficàcia de l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)     

16/2002-SM: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2000     

15/2002-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1999     

14/2002-C/B/A/F: Distribució i ús dels fons ocupacionals dins els programes operatius del Fons Social Europeu i les iniciatives comunitàries. Exercicis 1990-1997     

13/2002-B: Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1996-2000     

12/2002-SM: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE). Exercici 2000     

11/2002-E: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Exercicis 1999-2000     

10/2002-D: Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2000     

9/2002-A: Universitat de Barcelona. Exercici 1999     

8/2002-B/A: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999     

7/2002-F: Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998     

6/2002-C: Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000     

5/2002-SM: Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000     

4/2002-SM: Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001     

3/2002-SM: Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999     

2/2002: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001     

1/2002: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials     

13/2004: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2002     

12/2004: Ajuntament de l'Aldea. Exercici 2002     

11/2004: Subvencions en recerca i desenvolupament en els departaments de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2002     

10/2004: Televisió de Catalunya, SA (TVC). Exercicis 2000-2001     

9/2004: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2000     

8/2004: Servei de subministrament d'aigua i de clavegueram a l'Ajuntament de Breda. Exercicis 2000 i 2001     

7/2004: Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2000     

6/2004: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2001     

5/2004: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002     

4/2004-IP: Ajuntament d'Ascó. Exercici 2002     

3/2004-IP: Ajuntament d'Alcanar. Exercici 2002     

2/2004: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2003     

1/2004: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social     

13/2003-IP: VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU. Exercici 2002     

12/2003-IP: Ajuntament de Cambrils. Revisió limitada de determinats contractes. Exercicis 2000-2001     

11/2003-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2000     

10/2003-E: Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona (IMPO). Exercici 2001     

9/2003-D: Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2001     

8/2003-D: Institut Català de Finances (ICF). Exercici 2000     

7/2003-C: Inversions reals i transferències de capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001     

6/2003-B/A: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercicis 2000 i 2001     

45/1997-IP: Ajuntament de la Cellera de Ter. Exercicis 1994, 1995 i 1996     

44/1997-IP: Ajuntament de Mediona. Exercicis 1996 i 1997     

42/97-D: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització economicofinancera, de legalitat i pressupostària. Exercici 1996     

41/1997-F: Diputació de Girona. Exercici 1996     

40/97-IP: Ajuntament de Ripollet. Exercici 1996     

39/1997-IP: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Fiscalització selectiva     

38/97-IP: Ajuntament de Cadaqués. Exercici 1996     

37/1997-D: Túnel del Cadí, Societat Anònima Concessionària. Exercici 1997     

36/97-A: Universitat Pompeu Fabra. Exercici 1996     

35/97-SM: Programes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació: Àrea d'Educació, Cultura i Esports; Àrea d'Assistència Social i Penitenciària; Programa Sanitari. Exercici 1996     

34/97-D: Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de regularitat. Exercicis 1995-1996     

33/97-E: Escola de Policia de Catalunya. Exercicis 1994-1996     

32/97-IP: Ajuntament d'Ullastrell. Fiscalització selectiva. Exercici 1996     

30/97-C: Despeses de béns corrents i de serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Exercici 1996     

29/1997-F: Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Exercici 1996     

28/97-C: Impost sobre successions i donacions. Exercici 1996     

27/97-D: Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA). Exercici 1996     

25/97-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1995     

24/97-E: Junta d'Aigües. Exercicis 1995-1996     

23/97-A: Transports de Barcelona, SA. Exercici 1996     

22/1997-B: Ajuntament de Berga. Exercici 1996     

21/1997-B: Ajuntament de Tortosa. Exercici 1996     

20/97-D: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Fiscalització de gestió. Exercici 1995     

19/97-D: Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA (CIGSA). Exercici 1995     

18/97-A: Sociedad Privada Municipal de Promoción de Aparcamientos y Servicios de l'Hospitalet de Llobregat, SA. Exercici 1996     

17/97-A: Promoció Industrial Vilanova, SAM. Exercici 1996     

16/1997-F: Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exercicis 1995 i 1996     

15/97-B: Ajuntament de Badia del Vallès i Patronat Municipal d'Esports. Exercici 1995     

14/97-B: Ajuntament de Girona. Exercici 1996     

13/97-A: Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC). Exercici 1996     

12/97-SM: Programa pressupostari núm. 4 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Conservació i gestió del medi natural. Exercici 1995     

11/97-SM: Programa pressupostari núm. 2 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Desenvolupament rural. Exercici 1995     

10/97-D: Centre Català de Promoció i Reconversió Industrial, SA (CECAPRI). Exercicis 1994 i 1995     

09/97-C: Despeses de personal del Departament de Treball. Exercici 1996     

08/97-C: Transferències de la Direcció General de Promoció Cultural. Exercici 1996     

07/97-F: Consell Comarcal del Solsonès. Exercicis 1995-1996     

06/97-E: Institut d'Estudis de la Salut. Exercici 1996     

05/97-E: Institut Català de la Dona. Exercici 1995     

04/97-D: Junta de Sanejament. Exercici 1995     

03/97-D: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Fiscalització de regularitat. Exercici 1995     

02/97: Compte general de les corporacions locals. Exercici 1996     

01/97: Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1996. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat     

41/96-SM: Programes i Indicadors en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques     

40/96-A: Societat de Gestió Metropolitana d'Abastament d'Aigües, SA (SOGEMASA). Exercici 1995     

39/96-A: Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1995     

38/96-D: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1995     

37/96-C: Contractació d'obres de la Direcció General de Centres Docents. Exercici 1995     

36/96-E: Comissió de Ports de Catalunya. Exercici 1995     

35/96-E: Institut d'Estadística de Catalunya. Exercici 1995     

34/96-E: Revisió dels préstecs i avals de l'Institut Català del Crèdit Agrari. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

33/96-A: Universitat de Barcelona. Exercici 1995     

32/96-D: Junta de Sanejament. Exercici 1994     

31/96-B: Eficiència i cost dels serveis locals de recollida d'escombraries. Exercici 1994     

30/96-D: Regs de Catalunya, SA (REGSA). Exercicis 1994 i 1995     

29/96-E: Revisió dels préstecs i avals de l'Institut Català de Finances. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

28/96-C: Ingressos per la taxa d'ordenació del transport del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1995     

27/96-E: Escola de Policia. Auditoria complementària. Exercicis 1992 i 1993     

26/96-E: Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA). Exercicis 1993, 1994 i 1995     

25/96-D: Institut Català de Telemàtica Aplicada, SA (ICTA). Exercici 1995     

24/96-D: Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA). Exercici 1995     

23/96-D: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA). Exercici 1995     

22/96-A: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). Exercicis 1994 i 1995     

21/96-SM: Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI). Exercicis 1990-1996     

20/96-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1994     

19/96-A: Televisió de Catalunya, SA. Exercici 1995     

33/94-E: Organisme Autònom Local "Patronat d'Apostes" de la Diputació de Barcelona. Exercici 1993     

18/96-B: Ajuntament de Lleida. Exercici 1995

32/94-C: Sobre l'ús de l'aval de la Generalitat a Grand Península, S.A.     

17/96-B: Ajuntament de Tarragona. Exercici 1995     

31/94-A: Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1993     

16/96-B: Tramesa dels Comptes Municipals a la Sindicatura. Període 1992-1994     

30/94-A: Escorxador Sabadell, SA. Exercici 1993     

15/96-B: Endeutament dels ajuntaments amb més de 5.000 habitants a 31 de desembre de 1994     

29/94-D: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització Econòmico-Financera. Exercicis 1991, 1992 i 1993     

14/96-D: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA). Exercicis 1993, 1994 i 1995     

29/94-D (bis): Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Fiscalització de gestió. Exercicis 1991, 1992 i 1993     

13/96-SM: Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 19/11/1995. Comptabilitats electorals     

28/94-D: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). Exercicis 1991, 1992 i 1993     

12/96-C: Subvencions del Departament de Medi Ambient. Exercici 1995     

27/94-SM: Direcció General del Patrimoni. Exercici 1994     

11/96-C: Despeses de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya. Exercici 1995     

26/94-D: Gestió d'Infrastructures, SA (GISA). Exercici 1993     

10/96-E: Institut Català de Finances. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

25/94-A: Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA). Exercici 1992     

09/96-A: Barcelona Activa, SA. Exercici 1995     

24/94-E: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP). Exercici 1993     

07/96-SM: Ajuntament de Tarragona. Pagaments amb advertiment d'il·legalitat. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

23/94-E: Institut Català de Noves Professions. Exercicis 1992-1993     

05/96-F: Consell Comarcal del Priorat. Exercicis 1987-1995     

5/1996-F: Consell Comarcal del Priorat. Exercicis 1987-1995. Ampliació     

22/94-F: Diputació de Lleida. Exercici 1992     

21/94-E: Escola de Policia de Catalunya. Exercicis 1992-1993     

04/96-F: Recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Exercicis 1994-1995     

5/2003-E: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 2000 i 2001     

20/94: Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1993. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu     

03/96-D: EQUACAT, SA. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

02/96: Compte general de les corporacions locals. Exercici 1995     

19/94-C: Actuacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca cofinançades amb Fons Comunitaris referents al Programa Operatiu 5B     

01/96: Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social     

18/94-A: Societat Privada Municipal Promocions Econòmiques de Cornellà, S.A. (PRECSA). Exercici 1992     

17/94-C: Compres de Béns i Serveis i Subvencions Corrents de la Direcció General de Política Lingüística. Exercici 1993     

16/94-D: al d'Assaigs i Investigacions (LGAI). Exercicis 1991, 1992 i 1993     

15/94-B: Ajuntament de Gironella. Exercici 1993     

14/94-E: Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 1992     

13/94-A: Empresa Metropolitana de Sanejament, SA (EMSSA). Exercici 1992     

12/94-E: Patronat Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Exercici 1992     

11/94-A: Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, S.A. (PROMUSA). Exercici 1992     

10/94: Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1993     

09/94-B: Informe sobre la tramesa dels comptes municipals a la Sindicatura. Període 1988-1992     

08/94-B: Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès (Ciutat Badia). Dèficit econòmic a 14.04.94     

06/94-C: Sobre subvencions corrents de la Direcció General de l'Esport. Exercici 1993     

05/94-D: Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA). Exercicis 1990, 1991, 1992 i 1993     

04/94-B: Ajuntament de Figueres. Exercici 1993     

03/94-B: Ajuntament de Gavà. Exercici 1993     

02/94-F: Hospital de la Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat. Exercicis 1990-1993     

01/94-D: Junta de Sanejament. Exercici de 1992     

4/2003-A: Promoció Local d'Habitatge, SA (PROLHASA). Des de 1991 fins al 21 de novembre de 2001     

3/2003-C: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). Exercici 2001     

2/2003: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2002     

1/2003: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2002. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Servei Català de la Salut i entitats gestores de la Seguretat Social     

28/93-E: Organisme Autònom Local de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Exercici 1992     

27/93-D: Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, S.A. Exercicis 1991-1992     

26/93-D: Eficiència Energètica, S.A. Exercicis 1991-1992     

25/93-D: Viatges de Muntanya, S.A. Exercici 1992     

24/93-D: Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, S.A. (FMGP, S.A.). Exercici 1992     

23/93-A: Aigües de Manresa, S.A. Exercici 1992     

22/93-D: Forestal Catalana, SA. Exercici 1992     

21/93-A: Promocions Econòmiques Locals Societat de Capital Risc, SA (PROELSA). Exercici 1992     

20/93-D: Institut Català d'Energia (ICAEN). Exercicis 1991-1992     

18/93-E: Junta d'Aigües. Exercicis 1990 a 1992     

17/93-D: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Exercici 1992

16/93-B: Ajuntament d'Alcanar. Exercicis 1990 i 1991     

15/93-A: Parc Zoològic de Barcelona, S.A. Exercici 1991     

14/93-B: Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès (Ciutat Badia, Vallès Occidental). Dèficit econòmic real a 31-12-92     

13/93: Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum I: Administració de la Generalitat de Catalunya     

12/93-C: Despeses de les Oficines Judicials. Exercici 1992

11/93-C: Ingressos per l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Exercici 1992

10/93: Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1992

09/93-A: Televisió de Catalunya, SA. Variacions en l'immobilitzat material. Exercicis 1987-1988-1989-1990-1991

07/93-E: Institut Català del Crèdit Agrari. Exercicis 1984 a 1992

06/93-E: Institut Català de Finances. Exercicis 1986 a 1992

04/93-B: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Exercici 1991     

01/93-B: Ajuntament de Deltebre. Exercici 1991     

05/93: Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum II (1a part)     

03/93-B: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Exercici 1991

02/93-B: Ajuntament de Palamós. Exercici 1991

16/2001-D: Junta de Sanejament. Exercicis 1997, 1998 i 1999     

15/2001-A: Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999     

14/2001-B: Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1999     

13/2001-D: Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM). Exercici 2000     

12/2001-F: Subministraments agregats dels centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut. Exercici 1998     

11/2001-B/A: Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1998     

10/2001-SM: Patronat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (PMNAC). Exercici 1999     

9/2001-A: Aparcamientos Despí, SA. Exercici 1999     

8/2001-SM: Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l’informe 28/1999-SM     

7/2001-B: Eficiència i cost dels serveis locals de recollida d'escombraries. Exercici 1998     

6/2001-A: Aigües de Blanes, SA. Exercici 1999     

5/2001-SM: Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d’octubre de 1999. Subvencions electorals. Ampliació de l’informe 30/1999-SM     

4/2001-B: Ajuntament de Torroella de Montgrí. Exercici 1999     

3/2001-E: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL). Gestió de tributs. Exercicis 1995-1999

2/2001: Compte general de les corporacions locals. Exercici 2000     

1/2001: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2000. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social     

57/1998-F: Consell Comarcal del Montsià. Exercici 1997     

27/2000-D: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1999     

23/2000-D: Ports de la Generalitat. Exercici 1999     

21/2000-SM: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 1999     

17/2000-A: Castelldefels Projeccions, SA. Exercicis 1998-1999     

15/2000-SM: Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA). Exercicis 1992-1998     

13/2000-E: Institut Català del Sòl (INCASOL). Contractació. Exercici 1999     

12/2000-E: Biblioteca de Catalunya. Exercicis 1998-1999     

11/2000-B: Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1998     

10/2000-C: Despeses de funcionament en els centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999     

9/2000-C: Subvencions a la promoció, adquisició i rehabilitació d'habitatges, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Exercici 1999     

8/2000-A: Servei Municipal d'Incineració de Residus Sòlids Urbans i Industrials, SA (IRSUSA). Exercicis 1998 i 1999     

6/2000-D: Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercici 1999     

5/2000-D: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Exercicis 1998 i 1999     

4/2000-A: Universitat de Lleida. Exercici 1998     

3/2000-A: Barcelona Regional, Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d'Infrastructures, SA. Exercici 1998     

2/2000: Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999     

1/2000: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals     

31/1999-E: Préstecs i avals de l'Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998     

30/1999-SM: Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999. Comptabilitats electorals     

29/1999-A: Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Exercici 1998     

28/1999-SM: Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Comptabilitats electorals     

27/1999-E: Institut Català del Sòl (INCASOL). Pressupost de despeses. Exercici 1998     

26/1999-D: Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1998     

25/1999-D: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC, SA). Exercici 1998     

24/1999-A: Universitat de Girona. Exercici 1998     

23/1999-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1998     

22/1999-A: Cerdanyola Opcions, SA. Exercici 1998     

21/1999-A: Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SA (PROMOSOL). Exercici 1998     

18/1999-E: Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998     

56/1998-A: Consorci Concessionari d'Aigües per als ajuntaments i indústries de Tarragona. Exercicis 1985-1997     

17/1999-SM: Eleccions a cambres agràries celebrades el 13 de desembre de 1998. Subvencions per despeses electorals     

55/1998-D: Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Exercici 1997     

14/1999-B: Ajuntament de Badia del Vallès. Exercici 1997     

54/1998: Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 1992-1997     

13/1999-B: Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1997     

53/1998: Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Serveis residencials. Exercici 1997

11/1999-D: Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA). Exercici 1997     

52/1998-SM: Fundació Catalana per a la Recerca (FCR). Exercicis 1990-1998     

10/1999-D: Eficiència Energètica, SA (EFIENSA). Exercici 1997     

9/1999-D: Institut Català d'Energia (ICAEN). Exercici 1997     

51/1998-A: Universitat Rovira i Virgili. Exercici 1997     

8/1999-C: Consorci de Promoció Turística de Catalunya / Turisme de Catalunya. Exercicis 1988-1997     

50/1998-B: Ajuntament de Premià de Dalt. Exercici 1997     

7/1999-D: Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1997     

49/1998-B: Ajuntament de Cardona. Exercici 1997     

6/1999-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1997     

48/1998-B: Ajuntament de Banyoles. Exercici 1997     

5/1999-A: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL. Exercici 1998     

47/1998-B: Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1988-1996     

46/1998-B: Ajuntament de Badia del Vallès. Costos dels serveis no obligatoris     

4/1999-A: Agregat de les cambres de comerç de Catalunya. Exercici 1996     

45/1998-B: Ajuntament de Badia del Vallès i Patronat Municipal d'Esports. Exercici 1996     

3/1999-B: Ajuntament de Tarragona. Exercicis 1996-1997     

44/1998-E: Institut Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Exercici 1997     

43/95-SM: Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 28/5/95     

2/1999: Compte general de les corporacions locals. Exercici 1998     

42/98-D: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de la gestió. Exercici 1996     

42/95-D: Junta de Residus. Exercici 1994     

41/95-E: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Exercici 1994     

41/1998-A: Promoción de Viviendas de Sau, SL. Exercici 1997     

1/1999: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1998. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social     

40/95-SM: Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic (EURORAI). Període 01-10-92 a 31-12-93 i 1994     

37/1998-A: Societat Municipal d'Habitatges del Pont de Vilomara, SL. Exercici 1997     

39/95-C: Despeses de la Secció de Classes Passives dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994     

36/1998-A: Residencial Roc Blanc, AIE. Exercici 1997     

38/95-B: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Exercici 1994     

35/1998-A: Habitatges Municipals de Caldes de Montbui, SL. Exercici 1997     

37/95-A: Universitat Politècnica de Catalunya. Exercici 1994     

30/1998-A: Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL. Exercici 1997     

36/95-A: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (MERCABARNA). Exercici 1994     

26/1998-A: Ripollet Invest, SA. Exercici 1997     

35/95-B: Ajuntament de Barcelona. Exercici 1994     

25/1998-A: Promoció Local d'Habitatge, SA (PROLHASA). Exercici 1997     

34/95-A: Promocions Urbanes de Rubí, SA (PROURSA). Exercici 1994     

24/98-A: Aigües del Prat, SA. Exercici 1997     

33/95-E: Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Exercicis 1993 i 1994     

22/1998-IP: Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Cervelló. Exercici 1997     

32/95-A: Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA). Exercicis 1993 i 1994     

20/1998-D: Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA. Exercici 1996     

31/95-SM: Eleccions Cambres Agràries. 1994     

19/1998-C: Despeses de béns corrents i de serveis del Departament de Benestar Social. Exercici 1997     

30/95-F: La Concertació de Serveis Hospitalaris. Pla de Salut 1993-1995     

18/1998-C: Inversions reals en el Pressupost del Departament de Justícia. Exercici 1997     

28/95-E: Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 1994     

17/98-D: Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de gestió. Exercicis 1995-1996     

27/95-E: Institut Català de la Vinya i el Vi. Exercici 1993     

16/1998-E: Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació. Exercicis 1995, 1996 i 1997     

26/95-B: Ajuntament de Tàrrega. Exercici 1994     

15/1998-E: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercicis 1996-1997     

25/95-E: Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 1995     

14/1998-E: Institut Català de Seguretat Viària. Exercicis 1996 i 1997     

24/95-F: Consell Comarcal del Baix Empordà. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

13/1998-D: Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM). Exercicis 1995 - 1996     

23/95-E: Institut Català de Serveis a la Joventut. Exercici 1993     

12/98-A: Badalona Centre Internacional de Negocis, SA. Exercici 1996     

22/95-SM: Participació de la Generalitat de Catalunya en l'Exposició Universal de Sevilla - 1992     

11/98-A: Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1996     

21/95-SM: Transport urbà col·lectiu de superfície a Catalunya. Indicadors 1994     

10/1998-C: Subvencions rebudes pel Patronat Català Pro Europa. Exercici 1996     

8/1998-D: Junta de Sanejament. Exercici 1996     

20/95-SM: Fundació Privada Tallers de Catalunya. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

19/95-SM: Fundació Institut Català de Tecnologia. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

07/98-A: Reactivació Badalona, SA. Exercici 1996     

18/95-A: GRAMEPARK, SA. Exercici 1994     

06/98-D: Viatges de Muntanya, SA. Exercici 1996     

17/95-C: Compres de Béns i Serveis de la Direcció General d'Atenció a la Infància. Exercici 1994     

04/98-A: Aigües d'Argentona, SA. Exercicis 1995 i 1996     

3/1998-D: Grau de compliment del Programa d'actuació, d'inversions i de finançament (PAIF) per part de les empreses de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997     

16/95-D: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR). Fiscalització de Regularitat. Exercicis 1993 i 1994     

2/1998: Compte general de les corporacions locals. Exercici 1997     

16/95-D (bis): Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR). Fiscalització de Gestió. Exercicis 1992-1993 i 1993-1994     

15/95-D: Junta de Sanejament. Exercici 1993     

14/95-F: Consell Comarcal del Ripollès. Exercicis 1993, 1994 i 1995     

13/95-C: Subvencions de Capital del Departament d'Indústria i Energia. Exercici 1994     

1/1998: Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social     

12/95-D: Aigües Ter Llobregat (ATLL). Exercici 1994     

11/95-A: Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA. Exercici 1993     

10/95-E: Institut Cartogràfic de Catalunya. Exercici 1993     

08/95-SM: Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. Exercici 1994     

07/95-B: Ajuntament de Badia del Vallès i Patronat Municipal d'Esports. Exercici 1994     

06/95-B: Ajuntament del Pla del Penedès. Exercici 1994     

05/95-A: Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSAB). Exercici 1993     

04/95-A: Promoció Ciutat Vella, SA (PROCIVESA). Exercici 1994     

03/95-B: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Exercicis 1991-1992-1993     

02/95: Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1994     

01/95: Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat     

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies