ASOCEX

 • Cámara de Comptos de Navarra
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón

Informes OCEX


 • Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegi
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón
 

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

 

Al día de hoy tenemos a su disposición:

5931

Informes de Fiscalización

FILTRAR POR:

OCEX

Idioma

Año

Tipo

Total Informes: 591

Auditoria operativa del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 141.10, “Administració de justícia". Exercicis 2018-2020     

Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2019     

Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019     

Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020     

Seguiment de l'Informe d'auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2017-2019     

Auditoria operativa de la gestió de l'enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2019     

Informe de l'auditoria "Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019"     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2018-2020     

Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Exercicis 2016-2019     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'Ajuntament de La Vila Joiosa. Exercicis 2018-2020     

Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018     

Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Ingressos per transport de viatgers i tresoreria. Exercici 2019     

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Exercicis 2017-2018     

Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 20.000 i 25.000 habitants. Exercicis 2017-2019     

Informe d'auditoria de ciberseguretat de l'Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Exercici 2020     

Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes. Exercici 2018     

Informe sobre els comptes anuals de les Corts Valencianes. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Paiporta. Exercicis 2017-2019     

Volum V. Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2019     

Volum IV. Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2019     

Volum III. Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2019     

Volum II. Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019     

Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019     

Volum I. Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2019     

Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2016-2019     

Informe de fiscalització de l'Agència Valenciana de la Innovació. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2019     

Informe de fiscalització d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi. Ejercicios 2017-2019     

Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Almoradí. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització de Turisme Comunitat Valenciana. Ejercicio 2019     

Informe de fiscalització del Consorci Hospital General Universitari de València Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Mutxamel. Exercicis 2017-2019     

Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d’altres aspectes de la gestió de la dependència a la Comunitat Valenciana. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. Exercici 2017     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Alboraia. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol. Exercici 2019     

Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Requena. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Ibi. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Asp. Exercicis 2017-2019     

Auditoria operativa de la xarxa de centres públics i privats concertats del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 313.60. Exercicis 2016-2018     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Llíria. Exercicis 2017-2019     

Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l'exercici 2018, en compliment de l'acord adoptat per la Mesa el 27 de novembre de 2018     

Informe de fiscalització del Compte General de les entitats locales. Exercici 2018     

Auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat dels majors ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019 i 2020. Els sistemes d’informació estan en risc davant de les amenaces de ciberseguretat     

Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Vila-real Exercici 2020     

Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Alcoi. Exercici 2020     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Burjassot. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2018     

informe d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2014-2016     

Informe de fiscalització del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Exercici 2020     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. Exercicis 2017-2019     

Informe sobre l’obligació d’establir un sistema de comptabilitat analítica en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elda. Exercici 2020     

Informe d'auditoria sobre els controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Sagunt. Exercici 2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Paterna. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Altea. Exercicis 2017-2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Alfafar. Exercicis 2017-2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Torrevella. Ejercicio 2019     

Informe d'auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els ajuntaments de més de 10.000 habitants     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Cullera. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització sobre els acords i resolucions contraris a advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercicis 2017-2018     

Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrent. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2017-2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elx. Exercici 2019     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Aldaia. Exercicis 2017 a 2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València. Exercici 2019     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Carcaixent. Exercicis 2017-2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Benidorm, exercici 2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Oriola. Exercici 201     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Alacant. Exercici 2019     

Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Gandia. Exercici 2019     

Informe sobre auditoria operativa de la gestió del servei de depuració d'aigües residuals per l'EPSAR. Exercicis 2015-2017     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Bétera. Exercicis 2017-2019     

Volum I. Introducció i resum de les conclusions. Exercici 2018     

Volum II. Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2018     

Volum III. Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2018     

Volum IV. Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2018     

Volum V. Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2018     

Volum VI. Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2018     

Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2018     

Informe de fiscalització de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Ingressos per transport de viatgers. Exercici 2018     

Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018     

Informe de fiscalització de la Universitat Politècnica de València. Exercici 2018     

Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Picassent. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2018     

Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici de 2018     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Nucia. Exercicis 2017-2019     

Informe de fiscalització del Consorci per a l’Execució del Pla Zonal de Residus de l’Àrea V3 (CVI). Exercici 2017     

Informe de fiscalització de Ciutat de la Llum, SAU (CDL). Exercici 2018     

Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018     

Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l’aigua als municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017     

Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017     

Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Exercicis 2017-2019     

Compte General de les entitats locals. Exercici 2017     

Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019     

Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Exercici 2018     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia. Exercicis 2016-2017     

Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en compliment de l’acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Santa Pola. Exercicis 2016 a 2018     

Informe de fiscalització del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017     

Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici 2016     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena. Exercicis 2016 a 2018     

Informe d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2014-2016     

Informe dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial (FCI)     

Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2017     

Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2017     

Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici de 2017     

Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2017     

Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2017     

Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, exercici 2017     

Informe de fiscalització del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). Exercici de 2017     

Informe de fiscalització del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC). Despeses de personal. Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Exercici 2017     

Informe de fiscalització de l’Institut Valencia de la Joventut (IVAJ). Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2017     

Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Torrevella. Exercicis 2003-2016     

Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica. Exercici de 2017     

Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercicis de 2015 a 2017     

Compte General de les entitats locals. Exercici de 2016     

Informe de fiscalització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, exercici 2017     

Informe de fiscalització de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. Exercici de 2017     

Informe de fiscaltizació de la Universitat d'Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017     

Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Alacant. Exercici de 2015     

Fiscalització sobre el procés d’extinció d’entitats com a conseqüència de la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2010-2016     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx.Exercici de 2015     

Promocions i iniciatives municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Vallada. Exercici 2014     

Informe dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial (FCI) Comunitat Valenciana. Exercici 2016     

Auditoria operativa dels serveis d’extinció d'incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Montcada     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de La Jana. Exercici 2014     

Introducció i resum de les conclusions. Exercici 2016     

Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016     

Informes de fiscalització dels organismes autònoms. Exercici 2016     

Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic. Exercici 2016     

Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic. Exercici 2016     

Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2016     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2016     

Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana. Exercici 2016     

Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. (EMT). Exercici de 2016     

Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertiments formulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici 2015     

Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015     

Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. Exercicis 1997-2015     

Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Loriguilla. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gàtova. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Favara. Exercicis de 2014 i 2015     

Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 25.000 i 30.000 habitants. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Novelda. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xàtiva. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xirivella. Exercici de 2015     

Compte General de les Entitats Locals exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Onda. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Benicarló. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de l’Orxa. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Crevillent. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Sueca. Exercici de 2015     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2015)     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Vinaròs. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Catarroja. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Oliva. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament del Campello. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Calp. Exercici de 2015     

Introducció i resum de les conclusions. Exercici 2015     

Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat     

Organismes autònoms. Exercici 2015     

Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic. Exercici 2015     

Fundacions del sector públic. Exercici 2015     

Consorcis de la Generalitat. Exercici 2015     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández. Exercici 2015     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria i Serveis d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2015     

Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 30.000 i 50.000 habitants. Exercici de 2014     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2014)     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Algemesí. Exercici de 2015     

Informe defiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Almassora. Exercici de 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Manises. Exercici de 2014.     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Santa Pola. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d'Albalat dels Sorells. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització dels serveis prestats en matèria d’escorxadors i mercats en el sector públic local, realitzat pel Tribunal de Comptes en col·laboració amb aquesta Sindicatura i d’altres OCEX. Exercici 2012     

Informe especial sobre la revisió dels expedients G001/2008 i G002/2008, d'ajudes a la cooperació de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, realitzat a petició de les Corts Valencianes de data 10/11/2010     

Regularitat de les comptabilitats electorals 2007     

LA GRUA EN ELS GRANS AJUNTAMENTS: MOGUTS PER LA INÈRCIA Auditoria operativa sobre el servei de retirada de vehicles en els ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants     

Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d'aplicar al pressupost de les entitats locals. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis de 2013 a 2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de València. Exercici de 2013     

Informe de Fiscalització de les Universitats Públiques, 2012 realitzat pel Tribunal de Comptes en col.laboració amb aquesta Sindicatura y d'altres OCEX     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2014     

Compte General de les Entitats Locals exercici de 2014     

Compte General de les Entitats Locals exercici de 2013     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament d'Almenara. Exercicis 2013 a 2015     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Borriana. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Castelló de Rugat. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Vila Joiosa. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Villena. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de l'Ajuntament de Bellreguard. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Ontinyent. Exercici de 2014.     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Tavernes Blanques. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern del Ajuntament de Petrer. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern del Ajuntament de Mislata. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern del Ajuntament d'Aldaia. Execici de 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici 2013.     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Xàbia. Exercici de 2014.     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Alaquàs.Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Alzira. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Burjassot. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Dénia. Exercici de 2014     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó. Exercici de 2014     

Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012) i ressonàncies magnètiques (2013     

Empreses Públiques i d’altres ens, exercici 2014     

Informe de fiscalització de les entitats autònomes de la Generalitat. Exercici 2014     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2014     

Informe de fiscalització de les encomandes de gestió de la Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i executades en 2013 i 2014     

INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR LOCAL Ajuntaments de población inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis de 2012 a 2013     

ADDENDA A L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR LOCAL. Ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis de 2012-2013     

INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR LOCAL. Ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i altres ens. Exercicis de 2012-2013. TEXT CONSOLIDAT     

Informe de fiscalització de les obligacions d’informació sobre contractes formalitzats dels exercicis 2012-2013. Ajuntaments de població inferior a 50.000 habitants i altres ens     

Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del

Informe de fiscalització de la informació sobre els advertiments i informes formulats per la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l'informe de la Secretaría de les entitats locals. Exercici 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Navaixes. Exercici 2013     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2014)     

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Informe de fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2014     

GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA: LA RECEPTA ELECTRÒNICA. Auditoria dels sistemes d'informació i contro intern de la gestió i de la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat. Exercici 2014     

Informe de fiscalització dels Consorcis de la Generalitat. Exercici 2014     

Fundacions del sector públic de la Generalitat 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Exercici de 2013     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2014     

PER A UNA MILLOR GESTIÓ EN EL RECONEIXEMENT DE LA DEPENDÈNCIA Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d'Elda. Exercicis de 2013 a 2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de la Diputació Provincial de Castelló. Exercicis de 2013 a 2015     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercicis de 2013 a 2015     

Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 24 de maig de 2015     

UNA OPORTUNITAT PER A MILLORAR LA GESTIÓ. Auditoria operativa de de l'ensenyament primari: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis de 2009-2013     

Informe de fiscalització de la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, advertiments i informes formulats per la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern contraris a l’informe de la Secretaria de les entitats locals. Exercici 2013     

Entitats autònomes. Exercici 2013     

Empreses Públiques i d’altres ens, exercici 2013     

Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2013     

Compte de l’Administració de la Generalitat, Exercici 2013     

Consorcis de la Generalitat. Exercici 2013     

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: MÉS SERVEI AL CIUTADÀ I MÉS ESTALVI. Auditoria operativa del grau d'implantació de l'administració electrònica als municipis de la Comunitat Valenciana majors de 50.000 habitants. Període 2008-2013     

Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la tresoreria de l’Ajuntament d’Alacant. Exercicis de 2011-2013     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2013     

Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus. Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera. Exercicis de 2012 a 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Tibi.Exercicis de 2011 a 2013     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de L'activitat econòmica i financera de L'ajuntament d'Oriola. Exercici de 2012 a 2014     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2013     

Informe de fiscalització de diversos aspectes del Compte General de l'exercici de 2012 i d'altres aspectes de l'activitat econòmica i financera dels exercicis 2012, 2013 i 2014 de l'Ajuntament d'Alcoi i correcció d'errades materials.     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de la Diputació de València. Exercicis 2012 a 2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Sagunt. Exercicis 2012-2014     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de la Diputació Provincial d'Alacant. Exercici de 2012     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Paterna. Exercici de 2012     

Informe de la fiscalització de la informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, advertiments i informes formulats per la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern de les entitats locals contraris a l’informe del secretari     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Gandia. Exercici de 2011     

RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS: OPORTUNITAT DE MILLORA EN LA QUALITAT I ECONOMIA DEL SERVEI Auditoria operativa sobre la recollida de residus urbans als ajuntaments amb població entre 34.000 i 50.000 habitants     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d'Aigües. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament d'Alacant. Exercici pressupostari de 2011     

Compte General de les Entitats Locals exercici de 2012     

Gestió de la nòmina del Consorci Hospital General Universitari de València. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern. Exercici 2013     

Gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern. Exercici 2013     

Registro de Factures de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern. Exercici 2013     

Empreses Públiques i d’altres ens. Exercici 2012     

Informe de fiscalització sobre el control intern de la Diputació de Castelló. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Rafelbunyol. Exercici de 2010     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Alacant. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Alboraia. Exercici de 2010     

Informe sobre el control intern de l’Ajuntament de València. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera del Ajuntament de Beniparrell. Exercici de 2010     

Informe sobre el control intern de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercici de 2011     

Auditoria operativa sobre tractament i eliminació de residus urbans. Exercici 2011     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2013)     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2011     

Ressonàncies magnètiques: una oportunitat d'estalvi. Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis de 2008-2012     

Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern del procés de gestió de les compres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercicis de 2011 i 2012     

Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2012     

Fiscalització de les despeses de personal de l’Ajuntament de Benidorm. Exercicis 2011-2012     

Servei de neteja viària: necessitat de millora en la seua planificació i control. Auditoria operativa del servei de neteja viària en ajuntaments entre 50.000 i 75.000 habitants de la C.V. Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del servei de neteja viària. Exercicis 2009-2012.     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2012     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d'Elx. Exercici pressupostari de 2011     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2012     

Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Senyera. Exercici de 2011     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2012     

Informe de fiscalització del Compte General de l’Ajuntament de Calp. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de l’Ajuntament de Torrent. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització sobre el control intern de la Diputació de València. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització sobre el control intern de la Diputació d’Alacant. Exercici de 2011     

Empreses Públiques i d’altres ens. Exercici 2011     

Informe de fiscalització del Compte General de l'Ajuntament de Estivella. Exercici de 2010     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera del Ajuntament de Benifaió. Exercici de 2010     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Benidorm. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Elx. Exercici de 2011     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2011     

Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de procediments de gestió de personal. Exercici 2012     

Entitats autònomes. Exercici 2012     

Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2011     

Auditoria operativa d'indicadors d'administració electrònica (eAdministració): mesura del grau d'eficàcia en la seua implantació. Exercici 2011     

Informe de fiscalització del Compte General de l'Ajuntament de Bunyol. Exercici de 2010     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Paterna. Exercici de 2011     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2011     

Informe de fiscalització sobre el cotnrol intern de l'Ajuntament d'Alcoi. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Vila-real. Exercici de 2010     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Sagunt. Exercici de 2011     

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Torrevella. Exercici de 2011     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2010     

Compte de l’Administració de la Generalitat, exercici 2011     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2011     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2012)     

Informes especials de fiscalització. Exercici 2010     

El perfil de contractant i les instruccions de contractació en el sector públic local valencià. Informe especial de seguiment dels informes de fiscalització de l'exercici de 2010     

Informe sobre el control intern de l' Ajuntament de Vila-real. Exercici 2010     

Informe sobre el control intern de l' Ajuntament de Torrent. Exercici 2010     

Informe sobre el control intern de l'Ajuntament d'Oriola. Exercici 2010     

Informe sobre el control intern de l'Ajuntament de Gandia. Exercici 2010     

Informe sobre el control intern de l'Ajuntament d'Elda. Exercici 2010     

Informe complementari sobre els ens participats per les entitats locals valencianes     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández, exercici 2010     

Informe de fiscalització sobre diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament d’Oliva. Exercici de 2009     

Entitats autònomes. Exercici 2011     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament d’Almoines durant l’exercici pressupostari de 2009     

Auditoria operativa de concerts sanitaris: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi. Exercici 2011     

Entitats autònomes - Introducció - Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària - Servei Valencià d’Ocupació i Formació     

Empreses Públiques I d’altres Ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana - Agència Valenciana del Turisme - Circuit del Motor i Promoció Esportiva, Sau - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Ciutat de les Arts i de les Ciències, Sa - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Sau - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat - Entitat Pública de Sanejament d’aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup Ivhsa, Institut Valencià d’habitatge, Sa - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup Vaersa, Valenciana d’aprofitament Energètic de Residus, Sau - Institut Valencià de Finances - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Sau. Exercici 2010     

Fundacions del sector públic de la Generalitat - Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de las Imatges - Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Artes i les Ciències. - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital Clínic Universitari de València. - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València. Exercici 2011     

Informe sobre el control intern de l' Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Exercici 2010     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2011)     

Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les elecciones a Les Corts Valencianes de 22 de maig de 2011     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2010     

Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Monserrat. Ejercicio 2009     

Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Villena. Exercici de 2009     

Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Beniflà. Exercici de 2009     

Informe de fiscalizacion de l'ajuntament de Novelda exercici pressupostari de 2009     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2009     

Compte de l’Administració - Introducció i conclusions generals. Exercici 2010     

Informe de fiscalització del compte general, resultat pressuppostari, romanent de tresoreria i contratació administrativa, del Ajuntament de Borriana, corresponent a l'exercici de 2008     

Informe de fiscalització del Compte General, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i contractació administrativa corresponent al exercici de 2008 de l'Ajuntament de Gilet     

Informe de fiscalització del Compte General, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i contractació administrativa corresponent al exercici de 2008 de l'Ajuntament de Rosell     

Informe de Fiscalització de l'Ajuntament d'Nàquera. Exercici 2008     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament d'Orba. Exercici 2008     

Informe de fiscalització del compte general, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i contratació administrativa, del Ajuntament de Xirivella, corresponent a l'exercici de 2008     

Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de l'Ajuntament d'Ibi durant l'exercici pressupostari de 2008     

Informe de fiscalització del compte general, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i contratació administrativa, del Ajuntament de Vinaròs, corresponent a l'exercici de 2008     

Informe de fiscalització parcial de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals -Compte General de l'exercici de 2008     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2008     

Compte de l'Administració. Introducció i conclusions generals. Exercici 2009     

Entitats autònomes - Introducció - Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària - Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Exercici 2009     

Empreses públiques i d'altres ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de l'Energia - Agència Valenciana del Turisme - Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat - Entitat de Transport Metropolità de València - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup IVHSA - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.U. - Institut Valencià de Finances - Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promoció de la Comunitat Valenciana, S.A. - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. Exercici 2009     

Fundacions del sector públic de la Generalitat - Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de las Imatges - Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Artes i les Ciències. - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital Clínic Universitari de València. - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València.. Exercici 2009     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2010)     

Informe de fiscalització parcial dels ajuntaments d'Albaida, Benejússer, Beniarrés, Camporrobles i Montaverner. Compte General de l'exercici de 2007     

Fiscalització de les instruccions de contractació de les entitats dependents dels ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants i de les diputacions provincials     

Informe especial sobre el perfil de contractant dels ajuntaments de més de 50.000 habitants i diputacions de la Comunitat Valenciana     

Informe especial sobre el sector públic local de la Comunitat Valenciana. Exercici 2009     

Informe especial sobre les competències de la Sindicatura de Comptes en la fiscalització de les entitats locals     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana. Exercici 2009     

Informe de fiscalització parcial de l’Ajuntament de la Vila Joiosa. Compte General de l’exercici de 2008     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana - Universitat de València - Universitat Politècnica de València - Universitat d'Alacant - Universitat Jaume I - Universitat Miguel Hernández, exercici 2009     

Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins. Informe de fiscalització del Compte General, del resultat pressupostari, del romanent de tresoreria i de la contractació administrativa corresponent a l’exercici de 2008     

Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Sueca. Exercici de 2008     

Informe de fiscalització parcial de l’Ajuntament del Campello. Compte General de l’exercici de 2008     

Ajuntament de l’Ènova. Informe de fiscalització del Compte General, del resultat pressupostari, del romanent de tresoreria i de la contractació administrativa corresponent a l’exercici de 2008     

Informe de seguiment de les recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització de l’Ajuntament de Paiporta corresponent a l’exercici de 2003     

Informe de fiscalització de les entitats loclas que no han presentat el Compte General corresponent a l'exercici de 2006     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2008     

Informe de fiscalització parcial dels Ajuntaments de l'Alfàs del Pi, Anna, Bolulla, Bonrepòs i Mirambell, Real de Gandia, Salem, Torís i la Vall de Laguar. Excercici de 2006     

Informe de fiscalització d'Impuls Econòmic Local, S. A. Exercici 2006     

Informe de fiscalització parcial dels ajuntaments de Càlig, Canet d'en Berenguer, Castell de Guadalest, Nàquera, Olocau, Pilar de la Foradada, Sant Miquel de Salines i Sedaví. Exercici 2006     

Informe de fiscalització dels ajuntaments d'Alcoi, Benidorm, Elda, Oriola, Paterna i Sagunt sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes. Exercici 2006.     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2008     

Compte General d'Entitats Locasl exercici 2006     

Informe de seguiment de les recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització de l'ajuntament de Rocafort corresponent a l'exercici de 2004     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2007     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2008     

Entitats Autònomes. Exercici 2008     

Empreses públiques i d’altres ens. Exercici 2008     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2009)     

Fundacions del sector público de la Generalitat. Exercici 2008     

Addenda a l'informe de "declaració sobre las regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a Corts Valencianes de 27 de maig de 2007"     

Informe de fiscalització dels ajuntaments d'Alacant, Castelló, Gandia, Torrent i València sobre l'elaboració del pressupost i uns altres aspectes. Exercici 2005     

Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Exercici 2005     

Informe especial sobre la revisión de los expedientes G001

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2008)     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2007     

Entitats Autònomes. Exercici 2007     

Empreses públiques i d’altres ens. Exercici 2007     

Fundacions públiques de la Generalitat. Ejercicio 2007     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2007     

Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2007     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2006     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2005     

Entitats autònomes. Exercici 2006     

Empreses públiques i d’altres ens. Exercici 2006     

Fundacions públiques de la Generalitat. Exercici 2006     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2006     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2006)     

Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2006     

Informe de fiscalització de la gestió i del control dels recursos que integren el patrimoni municipal del sòl     

Informe sobre la revisió efectuada als municipis que no havien presentat el Compte General de cap dels exercicis del període de 1999 a 2004     

Informe de fiscalització parcial de nou ajuntaments de la Comunitat Valenciana de l'exercici de 2004     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Real de Montroi, exercici de 2004     

Informe de fiscalizació de l'Ajuntament de Bétera, exercici de 2004     

Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2007)     

Regularidad de las contabilidades electorales

Informe de fiscalització sobre les comprovacions efectuades en municipis que no han presentat el Compte General en diversos exercicis del període de 2000 a 2005     

Empreses públiques i d’altres ens. Exercici 2005     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Paiporta, exercici de 2003     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament d'Ayora, exercici 2003     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Canals, exercici 2003     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Villanueva de Castellón, exercici 2003     

Informe de seguiment dels onze municipis que foren objecte de l'informe de 22 de desembre de 2003     

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2005     

Fundacions públiques de la Generalitat. Exercici 2005     

Abreviatures, sigles i acrònims     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2005     

Informe de fiscalización del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó, ejercicio 2003     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2005 )     

Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2005     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament del Verger, exercici 2003     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2004     

Compte de l'Administració de la Generalitat Valenciana. Exercici 2004     

Programes específics. Exercici 2004     

Empreses públiques i altres ens. Exercici 2004     

Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana. Exercici 2004     

Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2004     

Entitats autònomes. Exercici 2005     

Informe sobre la rendició de comptes de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Exercici 2003     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2003     

Entitats autònomes. Exercici 2004     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2004     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2004)     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament d'Onil, exercici 2002     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2003     

Universitats públiques de la Comunitat Valenciana (1ª part), exercici 2003     

Universitats públiques de la Comunitat Valenciana (2ª part ), exercici 2003     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de les Coves de Vinromà, exercici 2002     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Xelva, exercici 2002     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Favara, exercici 2002     

Informe de fiscalització de l'Ajuntament de Sollana, exercici 2002     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2002     

Introducció i conclusions generals i Compte Anual de l'Administració. Exercici 2003     

Programes d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat. Exercici 2003     

Entitats autònomes. Exercici 2003     

Societats mercantils (1ª part)     

Societats mercantils (2ª part). Exercici 2003     

Ens de dret públic (1ª part)     

Ens de dret públic (2ª part). Exercici 2003     

Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2003     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2001     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2003)     

Regularitat de les comptabilitats electorals 2003     

Introducció i conclusions generals i Compte Anual de l'Administració. Exercici 2002     

Programes específics. Exercici 2002     

Entitats autònomes. Exercici 2002     

Societats mercantils (1ª part). Exercici 2002     

Societats mercantils (2ª part). Exercici 2002     

Ens de dret públic (1ª part). Exercici 2002     

Ens de dret públic (2ª part). Exercici 2002     

Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2002     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2002     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2002)     

Universitats públiques de la Comunitat Valenciana, exercici 2002     

Entitats autònomes. Exercici 2001     

Societats mercantils (1ª part). Exercici 2001     

Societats mercantils (2ª part). Exercici 2001     

Ens de dret públic (1ª part). Exercici 2001     

Ens de dret públic (2ª part). Exercici 2001     

Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i cambres de comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2001     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2001)     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 2001     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2001     

Compte General d'Entitats Locals exercici 2002     

Introducció, conclusions generals i Compte de l'Administració. Exercici 2001     

Programes específics. Exercici 2001     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 2000     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 2000     

Compte General d'Entitats Locals exercici 1999     

Compte de l'Administració: Introducció i conclusions generals. Exercici 2000     

Programes específics i entitats autònomes. Exercici 2000     

Empreses públiques i d'altres ens, 1ª part. Exercici 2000     

Empreses públiques i d'altres ens, 2ª part. Exercici 2000     

Empreses públiques i d'altres ens, 3ª part. Exercici 2000     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 1999)     

Introducció i conclusions generals i Compte de l'Administració. Exercici 1999     

Programes específics i entitats autònomes. Exercici 1999     

Empreses públiques i d'altres ens, 1ª part. Exercici 1999     

Empreses públiques i d'altres ens, 2ª part. Exercici 1999     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 1999     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 2000)     

Compte General d'Entitats Locals exercici 1998     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1999     

Compte General d'Entitats Locals exercici 1997     

Compte de l'Administració. Exercici 1998     

Programes específics i entitats autònomes. Exercici 1998     

Empreses públiques i d'altres ens, 1ª part. Exercici 1998     

Empreses públiques i d'altres ens, 2ª part. Exercici 1998     

Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana. Exercici 1998     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 1998)     

Regularitat de les comptabilitats electorals 1999     

Universitats de la Comunitat Valenciana i cambres de comerç de la Comunitat Valenciana, exercici 1998     

Compte General d'Entitats Locals exercici 1995     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 1996)     

Compte de l'Administració. Exercici 1997     

Programes específics i entitats autònomes. Exercici 1997     

Empreses públiques i d'altres ens, 1ª part. Exercici 1997     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 1997)     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1997     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1996     

Empreses públiques i d'altres ens, 2ª part     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1995     

Fiscalització del Fons de Compensació Interterritorial (exercici 1995)     

Compte de l'Administració. Exercici 1996     

Programes específics i entitats autònomes. Exercici 1996     

Empreses públiques i d'altres ens, 1ª part. Exercici 1996     

Empreses públiques i d'altres ens, 2ª part. Exercici 1996     

Empreses públiques i d'altres ens, 1ª part. Exercici 1995     

Compte de l'Administració. Exercici 1995     

Programes específics i entitats autònomes. Exercici 1995     

Empreses públiques i d'altres ens, 2ª part. Exercici 1995     

Compte General d'Entitats Locals exercici 1996     

Entitats Autònomes. Exercici 1994     

Introducció i conclusions generals. Exercici 1994     

Empreses Públiques i d'altres ens. Exercici 1994     

Empreses Públiques i d'altres ens. Exercici 1994     

Informes de d'auditoria operativa. Exercici 1994     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1994     

Informes de d'auditoria operativa. Exercici 1995     

Regularitat de les comptabilitats electorals 1995     

Introducció i compte de l'Administració. Exercici 1993     

Entitats Autònomes. Exercici 1993     

Empreses Públiques i d'altres ens. Exercici 1993     

Empreses Públiques i d'altres ens. Exerecici 1993     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1993     

Compte General d'Entitats Locals exercici 1994     

Introducció i conclusions generals. Exercici 1992     

Entitats Autònomes. Ejercici 1992     

Empreses Públiques i d'altres ens. Exercici 1992     

Empreses Públiques i d'altres ens. Exercici 1992     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1992     

Entitats Autònomes, exercici 1991     

Empreses Públiques i d'altres ens, exercici 1991     

Empreses Públiques i d'altres ens, exercici 1991     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1991     

Introducció i conclusions generals, exercici 1991     

Empreses públiques i d'altres ens, exercici 1990     

Empreses públiques i d'altres ens, exercici 1990     

Regularitat de les comptabilitats electorals, 1991     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1990     

Introducció i conclusions generals, exercici 1990     

Entitats Autònomes, exercici 1990     

Compte de l'Administració de la Generalitat Valenciana, exercici 1989     

Entitats Autònomes, exercici 1989     

Empreses Públiques i d'altres ens, exercici 1989     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1989     

Informe de fiscalització del compte general de la Generalitat Valenciana, exercici 1986     

Compte de l'Administració de la Generalitat Valenciana, exercici 1988     

Entitats Autònomes, 1988     

Empreses Públiques i d'altres ens, exercici 1988     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1988     

Entitats Autònomes, exercici 1987     

Empreses Públiques, exercici 1987     

Universitats de la Comunitat Valenciana, exercici 1987     

Informe de fiscalització del Compte de l'Administración de la Generalitat Valenciana, exercici 1987     

Informe de fiscalització del compte general de la Generalitat Valenciana, exercici 1983     

Regularitat de les comptabilitats electorals 1987     

Informe de fiscalització del compte general de la Generalitat Valenciana, exercici 1985     

Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat Valenciana exercici 1984