ASOCEX

 • Cámara de Comptos de Navarra
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón

Informes OCEX


 • Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegi
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón
 

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

 

Al día de hoy tenemos a su disposición:

5931

Informes de Fiscalización

FILTRAR POR:

OCEX

Idioma

Año

Tipo

Total Informes: 164

Informe 164/2019 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017     

Informe 163/2019 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2017     

Informe 162/2019 dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB,del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016     

Informe 161/2019 del Compte general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2014     

Informe 160/2019 del Compte general de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2014     

Informe 158/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016     

Informe 157/2018 sobre els processos d’extinció d’entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental     

Informe 156/2018 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016     

Informe 159/2018 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016     

Informe 154/2018 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2016     

Informe153/2018 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2016     

Informe 155/2018 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2016     

Informe 152/2018 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017     

Informe 151/2018 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016     

Informe 150/2018 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2016     

Informe 149/2018 de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2014     

Informe 148/2018 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2015     

Informe 147/2018 dels convenis concertats i dels convenis o contractes formalitzats a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, corresponent a l'exercici 2015     

Informe 146/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015     

Informe 145/2018 de la gestió del servei d'inspecció tècnica de vehicles que han prestat els consells insulars durant el període 2014-2016     

Informe 144/2017 relatiu a l'anàlisi de determinats aspectes de l'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2016     

Informe 143/2017 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2015     

Informe 142/2017 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2015     

Informe 141/2017 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2015     

Informe 140/2017 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2015     

Informe 139/2017 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2015     

Informe 138/2017 del Compte general de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011     

Informe 137/2017 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016     

Informe 136/2017 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015     

Informe 135/2017 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015     

Informe 134/2017 sobre determinats aspectes del Compte general de les entitats locals corresponent a l’exercici 2014     

Informe 133/2017 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2013 i 2014     

Informe 132/2017 del seguiment de l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera formalitzats en el període 2011-2014     

Informe 131/2017 del Compte general de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia corresponent a l'exercici 2012     

Informe 130/2016 relatiu a la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit Popular corresponent a 2007     

Informe 128/2016 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2014     

Informe 125/2016 sobre la rendició correcta d'informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013     

Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014     

Informe 126/2016 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2014     

Informe 127/2016 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2014     

Informe 124/2016 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015     

Informe 122/2015 del Compte general de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponent a l'exercici 2012     

Informe 123/2016 de les subvencions i dels contractes de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponents als exercicis 2010 i 2011     

Informe 121/2016 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2014     

Informe 120/2016 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014     

Informe 118/2016 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014

Informe 119/2016 sobre la utilització dels encàrrecs de gestió en el sector públic autonòmic durant l'exercici 2013     

Informe 115/2016 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2013

Informe 112/2016 convenis col·laboració entre AGE i CAIB 2008/2014     

Informe 113/2016 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2013     

Informe 116/2016 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2013

Informe 114/2016 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2013

Informe 117/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2013

Informe 111/2016 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015

Informe 110/2015 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014

Informe 109/2015 del Compte general de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu corresponent a l'exercici 2010

Informe 108/2015 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013

Informe 105/2015 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2012

Informe 106/2015 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2012

Informe 107/2015 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2012

Informe 104/2015 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2012

Informe 103/2015 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013

Informe 50/2010 sobre determinats ens integrants del sector públic dependents de la CAIB que hagin presentat deficiències significatives en les fiscalitzacions corresponents a l'exercici 2008     

Informe 34/2009 del Compte general de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2006     

Informe 83/2013 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2010     

Informe 67/2011 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2009     

Informe 18/2007 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2004     

Informe 93/2014 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2011     

Informe 97/2014 del Compte general de l’Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent a l'exercici 2009

Informe 54/2011 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2009     

Informe 38/2009 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2007     

Informe 87/2013 del Compte general de l'Ajuntament de Marratxí corresponent a l'exercici 2009

Informe 70/2012 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010     

Informe 21/2007 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 27 de maig de 2007     

Informe 58/2011 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2008     

Informe 41/2009 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2006     

Informe 90/2013 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2011

Informe 74/2012 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2009     

Informe 1/2003 de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears celebrades el dia 25 de maig de 2003     

Informe 25/2008 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2005     

Informe 44/2010 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2008     

Informe 28/2008 sobre la contractació subscrita per les fundacions de les Illes Balears, constituïdes a l'empara de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del sistema nacional de salut, corresponent al període 2002-2004     

Informe 77/2012 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2010     

Informe 60/2011 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2008     

Informe 101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2012

Informe 48/2010 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2007     

Informe 31/2008 del Compte general de Maria de la Salut corresponent a l'exercici 2005     

Informe 80/2012 específic sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2010-2011     

Informe 64/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Manacor corresponent a l'exercici 2008     

Informe 15/2007 sobre la gestió i control dels recursos integrants del patrimoni municipal del sòl corresponent a l'exercici 2004     

Informe 94/2014 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2011     

Informe 51/2010 referent a l'evolució de les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del període 2003-2007     

Informe 35/2009 del Compte general de l'Ajuntament de Maó corresponent a l'exercici 2006     

Informe 84/2013 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2010     

Informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears     

Informe 19/2007 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2004     

Informe 98/2014 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012     

Informe 55/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2006     

Informe 39/2009 específic sobre la despesa de farmàcia durant l'any 2006 en els hospitals de titularitat pública i dependents del Servei de Salut de les Illes Balears     

Informe 88/2013 específic dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2010     

Informe 71/2012 sobre el procediment de contractació de la jardineria de l’Empresa Funerària Municipal, SA de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2008     

Informe 22/2008 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006     

Informe 45/2010 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2008     

Informe 29/2008 del Compte general de l'Ajuntament des Castell corresponent a l'exercici 2005     

Informe 78/2012 dels comptes generals de l'Ajuntament de Sóller corresponents al període 1999-2007     

Informe 61/2011 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2008     

Informe 12/2006 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2003     

Informe 102/2015 sobre la contractació administrativa de l’Ajuntament d’Alaior

Informe 91/2014 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012     

Informe 49/2010 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2007     

Informe 32/2008 del Compte general de l'Ajuntament de Selva corresponent a l'exercici 2005     

Informe 81/2013 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2010     

Informe 65/2011 sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera del període 2002-2007     

Informe 16/2007 del compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2005     

Informe 95/2014 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2011     

Informe 52/2010 de fiscalització del contracte de lloguer amb opció de compra d'un local ubicat al polígon de Son Rossinyol de Palma     

Informe 36/2009 del Compte general de la UIB corresponent a l'exercici 2007     

Informe 85/2013 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2011     

Informe 69/2012 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010     

Informe 2/2004 anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2002     

Informe 11/2006 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2003     

Informe 56/2011 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2009     

Informe 4/2005 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2002     

Informe 89/2013 dels comptes generals corresponents a l’exercici 2010 dels dotze ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants

Informe 72/2012 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2009     

Informe 23/2008 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006     

Informe 99/2014 de les subvencions dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2011     

Informe 42/2009 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2006     

Informe 26/2008 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2005     

Informe 75/2012 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2009     

Informe 59/2011 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2008     

Informe 10/2006 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2003     

Informe 46/2010 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2007     

Informe 3/2005 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2002     

Informe 79/2012 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2011     

Informe 62/2011 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2008     

Informe 13/2006 agregat dels comptes generals de les entitats locals de l'exercici 2003     

Informe 92/2014 de les subvencions i els contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012     

Informe 5/2005 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2002     

Informe 33/2008 del Compte general de l'Ajuntament de Sencelles corresponent a l'exercici 2005     

Informe 82/2013 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2010     

Informe 66/2011 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 22 de maig de 2011     

Informe 17/2007 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2004     

Informe 53/2011 del patrimoni, dels contractes de serveis, dels convenis i de les permutes de l'Ajuntament de Ciutadella. Anys 2005 a 2007     

Informe 37/2009 sobre la contractació administrativa dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006     

Informe 86/2013 del Compte general de l'Ajuntament de Llucmajor corresponent a l'exercici 2009

Informe 7/2006 de l’Organització, de la Gestió i del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2003     

Informe 20/2007 agregat dels comptes generals de les entitats locals de l'exercici 2004     

Informe 96/2014 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2011     

Informe 57/2011 sobre les entitats locals que no han retut el compte general corresponent a l'exercici 2007     

Informe 40/2009 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2006     

Informe 9/2006 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2004     

Informe 73/2012 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2009     

Informe 24/2008 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2005     

Informe 43/2009 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2006     

Informe 27/2008 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2005     

Informe 76/2012 sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals de la Universitat de les Illes Balears del període 2005-2009     

Informe 6/2005 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2003     

Informe 100/2015 del Compte general de l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici 2010

Informe 47/2010 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2007     

Informe 30/2008 del Compte general de l'Ajuntament de Formentera corresponent a l'exercici 2005     

Informe 8/2006 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici de 2004     

Informe 63/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Calvia corresponent a l'exercici 2008     

Informe 14/2006 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2005