ASOCEX

 • Cámara de Comptos de Navarra
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón

Informes OCEX


 • Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera
 • Sindicatura de Comptes de Catalunya
 • Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
 • Consello de Contas de Galicia
 • Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegi
 • Cámara de Cuentas de Andalucía
 • Audiencia de Cuentas de Canarias
 • Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid
 • Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
 • Consejo de Cuentas de Castilla y León
 • Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
 • Cámara de Cuentas de Aragón
 

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

 

Al día de hoy tenemos a su disposición:

5744

Informes de Fiscalización

FILTRAR POR:

OCEX

Idioma

Año

Tipo

Total Informes: 164

Informe 164/2019 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017     

Informe 163/2019 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2017     

Informe 162/2019 dels conceptes retributius complementaris de la despesa de personal de la CAIB,del Servei de Salut de les Illes Balears i de l'ATIB de l'exercici 2016     

Informe 161/2019 del Compte general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2014     

Informe 160/2019 del Compte general de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2014     

Informe 156/2018 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016     

Informe 159/2018 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016     

Informe 158/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l'exercici 2016     

Informe 157/2018 sobre els processos d’extinció d’entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental     

Informe 152/2018 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017     

Informe 155/2018 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2016     

Informe 154/2018 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2016     

Informe153/2018 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2016     

Informe 151/2018 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016     

Informe 150/2018 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2016     

Informe 148/2018 de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2015     

Informe 149/2018 de les subvencions, dels contractes i dels convenis de l'Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2014     

Informe 147/2018 dels convenis concertats i dels convenis o contractes formalitzats a l'empara de l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, corresponent a l'exercici 2015     

Informe 146/2018 sobre els acords i les resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció local ha formulat dels exercicis 2014 i 2015     

Informe 145/2018 de la gestió del servei d'inspecció tècnica de vehicles que han prestat els consells insulars durant el període 2014-2016     

Informe 144/2017 relatiu a l'anàlisi de determinats aspectes de l'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2016     

Informe 143/2017 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2015     

Informe 142/2017 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2015     

Informe 141/2017 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2015     

Informe 140/2017 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2015     

Informe 139/2017 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2015     

Informe 138/2017 del Compte general de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011     

Informe 137/2017 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016     

Informe 136/2017 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015     

Informe 135/2017 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015     

Informe 134/2017 sobre determinats aspectes del Compte general de les entitats locals corresponent a l’exercici 2014     

Informe 133/2017 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2013 i 2014     

Informe 132/2017 del seguiment de l'execució dels contractes d'obres dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera formalitzats en el període 2011-2014     

Informe 131/2017 del Compte general de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia corresponent a l'exercici 2012     

Informe 130/2016 relatiu a la revisió puntual de la comptabilitat electoral del Partit Popular corresponent a 2007     

Informe 124/2016 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2015     

Informe 127/2016 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2014     

Informe 128/2016 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2014     

Informe 125/2016 sobre la rendició correcta d'informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013     

Informe 129/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2014     

Informe 126/2016 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2014     

Informe 122/2015 del Compte general de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponent a l'exercici 2012     

Informe 123/2016 de les subvencions i dels contractes de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponents als exercicis 2010 i 2011     

Informe 120/2016 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014     

Informe 121/2016 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2014     

Informe 118/2016 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014

Informe 119/2016 sobre la utilització dels encàrrecs de gestió en el sector públic autonòmic durant l'exercici 2013     

Informe 113/2016 consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2013     

Informe 117/2016 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2013

Informe 114/2016 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2013

Informe 115/2016 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2013

Informe 112/2016 convenis col·laboració entre AGE i CAIB 2008/2014     

Informe 116/2016 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2013

Informe 110/2015 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2014

Informe 111/2016 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015

Informe 109/2015 del Compte general de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu corresponent a l'exercici 2010

Informe 108/2015 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013

Informe 104/2015 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2012

Informe 107/2015 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2012

Informe 105/2015 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2012

Informe 106/2015 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2012

Informe 103/2015 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2013

Informe 23/2008 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006     

Informe 72/2012 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2009     

Informe 4/2005 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2002     

Informe 56/2011 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2009     

Informe 94/2014 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2011     

Informe 27/2008 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2005     

Informe 76/2012 sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals de la Universitat de les Illes Balears del període 2005-2009     

Informe 100/2015 del Compte general de l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici 2010

Informe 43/2009 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2006     

Informe 6/2005 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2003     

Informe 98/2014 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012     

Informe 30/2008 del Compte general de l'Ajuntament de Formentera corresponent a l'exercici 2005     

Informe 8/2006 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici de 2004     

Informe 47/2010 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2007     

Informe 63/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Calvia corresponent a l'exercici 2008     

Informe 14/2006 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2005     

Informe 83/2013 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2010     

Informe 17/2007 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2004     

Informe 66/2011 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 22 de maig de 2011     

Informe 33/2008 del Compte general de l'Ajuntament de Sencelles corresponent a l'exercici 2005     

Informe 5/2005 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2002     

Informe 87/2013 del Compte general de l'Ajuntament de Marratxí corresponent a l'exercici 2009

Informe 20/2007 agregat dels comptes generals de les entitats locals de l'exercici 2004     

Informe 7/2006 de l’Organització, de la Gestió i del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2003     

Informe 37/2009 sobre la contractació administrativa dels ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006     

Informe 53/2011 del patrimoni, dels contractes de serveis, dels convenis i de les permutes de l'Ajuntament de Ciutadella. Anys 2005 a 2007     

Informe 91/2014 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012     

Informe 90/2013 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2011

Informe 24/2008 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2005     

Informe 73/2012 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2009     

Informe 40/2009 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2006     

Informe 57/2011 sobre les entitats locals que no han retut el compte general corresponent a l'exercici 2007     

Informe 95/2014 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2011     

Informe 28/2008 sobre la contractació subscrita per les fundacions de les Illes Balears, constituïdes a l'empara de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del sistema nacional de salut, corresponent al període 2002-2004     

Informe 77/2012 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2010     

Informe 101/2015 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2012

Informe 44/2010 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2008     

Informe 60/2011 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2008     

Informe 99/2014 de les subvencions dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponents a l'exercici 2011     

Informe 80/2012 específic sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2010-2011     

Informe 84/2013 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2010     

Informe 18/2007 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2004     

Informe 67/2011 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2009     

Informe 34/2009 del Compte general de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici 2006     

Informe 50/2010 sobre determinats ens integrants del sector públic dependents de la CAIB que hagin presentat deficiències significatives en les fiscalitzacions corresponents a l'exercici 2008     

Informe 88/2013 específic dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2010     

Informe 21/2007 de la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 27 de maig de 2007     

Informe 70/2012 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010     

Informe 38/2009 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2007     

Informe 54/2011 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2009     

Informe 92/2014 de les subvencions i els contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012     

Informe 25/2008 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2005     

Informe 74/2012 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2009     

Informe 1/2003 de fiscalització de la comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears celebrades el dia 25 de maig de 2003     

Informe 41/2009 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2006     

Informe 58/2011 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2008     

Informe 29/2008 del Compte general de l'Ajuntament des Castell corresponent a l'exercici 2005     

Informe 78/2012 dels comptes generals de l'Ajuntament de Sóller corresponents al període 1999-2007     

Informe 102/2015 sobre la contractació administrativa de l’Ajuntament d’Alaior

Informe 45/2010 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2008     

Informe 61/2011 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2008     

Informe 12/2006 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2003     

Informe 96/2014 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2011     

Informe 81/2013 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2010     

Informe 15/2007 sobre la gestió i control dels recursos integrants del patrimoni municipal del sòl corresponent a l'exercici 2004     

Informe 64/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Manacor corresponent a l'exercici 2008     

Informe 31/2008 del Compte general de Maria de la Salut corresponent a l'exercici 2005     

Informe 48/2010 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2007     

Informe 85/2013 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2011     

Informe 19/2007 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2004     

Informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears     

Informe 35/2009 del Compte general de l'Ajuntament de Maó corresponent a l'exercici 2006     

Informe 51/2010 referent a l'evolució de les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del període 2003-2007     

Informe 89/2013 dels comptes generals corresponents a l’exercici 2010 dels dotze ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants

Informe 22/2008 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2006     

Informe 71/2012 sobre el procediment de contractació de la jardineria de l’Empresa Funerària Municipal, SA de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2008     

Informe 39/2009 específic sobre la despesa de farmàcia durant l'any 2006 en els hospitals de titularitat pública i dependents del Servei de Salut de les Illes Balears     

Informe 55/2011 del Compte general de l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2006     

Informe 93/2014 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2011     

Informe 26/2008 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2005     

Informe 75/2012 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2009     

Informe 10/2006 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2003     

Informe 42/2009 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2006     

Informe 59/2011 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2008     

Informe 97/2014 del Compte general de l’Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent a l'exercici 2009

Informe 3/2005 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2002     

Informe 79/2012 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2011     

Informe 46/2010 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2007     

Informe 62/2011 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2008     

Informe 13/2006 agregat dels comptes generals de les entitats locals de l'exercici 2003     

Informe 82/2013 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2010     

Informe 16/2007 del compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2005     

Informe 65/2011 sobre les magnituds més significatives dels informes dels comptes generals dels consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera del període 2002-2007     

Informe 32/2008 del Compte general de l'Ajuntament de Selva corresponent a l'exercici 2005     

Informe 49/2010 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici 2007     

Informe 86/2013 del Compte general de l'Ajuntament de Llucmajor corresponent a l'exercici 2009

Informe 2/2004 anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2002     

Informe 69/2012 del Compte general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010     

Informe 36/2009 del Compte general de la UIB corresponent a l'exercici 2007     

Informe 52/2010 de fiscalització del contracte de lloguer amb opció de compra d'un local ubicat al polígon de Son Rossinyol de Palma     

Informe 11/2006 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2003     

Informe 9/2006 del Compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2004     

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies