Entrevista con… Carlos Otero Díaz. Consejelleiro Maior del Consello de Contas de Galicia